Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE VE MACARCA'DA KIYASLAMA YAPILARI: BİR KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
(Comparative Constructions in English and Hungarian: A Contrastive Analysis )

Author : Süleyman Demir    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 528-540
    


Summary

Bu çalışma İngiliz ve Macar dillerindeki kıyas yapmaya yarayan yapıların karşılaştırmasını yaparak iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İngilizce ve Macarca dillerinde yer alan kıyas yapma yapıları sıralanmış, bu yapılar arasından sadece sıfat türündeki kıyas yapılarına odaklanılmış ve söz konusu yapıların benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyulmuştur. Buna göre, her iki dilde de kıyas yapmaya yarayan yapıların üretiminde sınırlı sayıda çekimin söz konusu olduğu görülmüştür ve bu yapıların söz dizimsel ve morfolojik özellikleri betimleme, yan yana koyma ve kıyaslama olmak üzere üç adımda incelenmiştir. Bu karşılaştırmalı morfolojik çalışmanın sonuçları iki dil arasında ortaya çıkan farkların söz konusu dillerin tipolojik özelliklerinden kaynaklandığını göstermektedir. Eklemeli bir dil olan Macarca, ilgili yapıları oluşturmak için çekimsel bağımlı biçimbirimlerden faydalanırken bu biçimbirimlerin seçimini dildeki ünlü uyumu kuralı düzenlemektedir. Öte yandan, İngilizce'de ilgili kıyas yapılarını üretmek için hem bağımlı hem de bağımsız biçimbirimleri kullanmak mümkündür. Bu ikiliğin arkasında yatan kural sözkonusu dilin morfolojik özellikleri ile ilgilidir. Ayrıca, her iki dilde de kurallara uymayan bir dizi yapı söz konusudur ancak Macarca'da bu düzensizlikler tümüyle yeni sözcük üretimlerinden çok dilin fonolojik kısıtlamaları ile ilgiliyken İngilizce'de tam tersidir. Diller arasındaki farklılıklar anadili İngilizce olup Macarca öğrenmeye çalışan ya da tam tersini yapmaya çalışan birisi için olası zorlukların kaynağı konumundadır. Bu açıdan bakıldığında, çalışmanın bulguları çevirmenler, ders kitabı yazanlar, müfredat düzenleyen kişiler, öğrenciler ve öğreticiler açısından çeşitli çıkarımlar yapmayı mümkün kılmaktadır.Keywords
kıyas yapıları, karşılaştırmalı analiz, İngilizce, Macarca

Abstract

This study aims at contrasting and comparing comparative constructions in English and Hungarian languages to pinpoint any similarities and differences between them. For this purpose, inventories of English and Hungarian comparative constructions are listed to highlight their similarities and discrepancies and only comparative adjectives are dealt with for the sake of the present study. Accordingly, both languages have restricted numbers of inflections to make comparative constructions from adjectives and the syntactic and morphological aspects of these morphemes are analysed in three steps: description, juxtaposition and comparison. The results of this contrastive morphological study reveal that the differences between the two languages originate from their typological characteristics. Hungarian, as an agglutinative language, uses inflectional bound morphemes to form the related structures and vowel harmony of the language regulates the choice of suffix. In English, on the other hand, both bound morphemes and free ones are possible to create such constructions. The principle that lies behind this dichotomy is directly related with the morphological aspects of English. Yet, both languages employ some broken forms but in Hungarian this irregularity stems from the phonological constraints of the language rather than a purely converted word formation which is the case in English. The differences are the major source of difficulties for a native speaker of English to learn Hungarian and vice versa. From this respect, based on the findings of the study, some implications can be drawn for translators, textbook writers, syllabus designers, learners and instructors involved in language teaching.Keywords
comparative constructions, contrastive analysis, Hungarian, English

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri