Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TASARIMDA ÖZGÜNLÜK KAVRAMI: GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(CONCEPT OF DIFFERENTIAL IN DESIGN: AN EXAMINATION IN GRAPHIC DESIGN PRODUCTS )

Author : Ülkü GEZER  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 519-527
    


Summary

ÖZET Bu çalışmada; dünyanın oluşumundan bugüne kadar varlığını kaybetmeden, yaşamımızın bir parçası haline gelen sanat ve tasarımın modernizm ile beraber dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak büyük bir hızla kendini değiştirmesi ve sonsuz dönüşümün izlediği yolun tarihsel gelişimi özetlenmiştir. Endüstrileşmeden sonra modern sanatın doğduğu Batı toplumunda, on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen teknolojik gelişmelerde, fotoğraf makinesinin bulunuşu ve sinemanın ortaya çıkışı ile yeni akımlar da ortaya çıkmıştır. Bakıldığı zaman geleneksel ve yerel sanat motiflerinde, canlı renklerin, çizginin, non-figüratif oluşumların hakim olduğu Doğu kültürü, Batı resim sanat anlayışına esin kaynağı olmuştur. Önemli sanat akımlarının birbirleriyle etkileşimi ve bu etkileşimin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığı, eserlerine nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Bu çalışmada, gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, bu gelişmelere öncülük eden grafik tasarım mesleğinin, günümüz grafik tasarım ürünlerine esin kaynağı olan işler temel alınarak bu işlerdeki “özgünlük” kavramı incelenmiştir. Günümüzde yapılan tasarım örneklerinde, sanat ve tasarım ilişkisinin, özgünlük ve özgürlük kavramlarının bir tasarım nesnesine dönüşmesi sürecindeki etkilerinin irdelenmesi çalışmanın temel amacıdır.Keywords
Anahtar Kelime: Grafik Tasarım, Modernizm, Postmodernizm, Özgünlük, Özgürlük

Abstract

ABSTRACT In this study; the historical development of the way that art and design, which has become part of our life without losing its existence from the formation of the world until today, has changed itself at a rapid pace and followed the infinite transformation by keeping up with the developments in the world together with modernism. In the western society where modern art was born after industrialization, new trends emerged in the technological developments of the nineteenth century, with the invention of the photograph machine and the emergence of cinema. Eastern culture, where vivid colors, lines, non-figurative formations dominate traditional and local artistic patterns, has inspired Western painting art. It has been researched how important art movements interact with each other and how this interaction is handled and reflected by the artists. In this work, the concept of "originality" in these works has been examined based on works which are the source of inspiration for contemporary graphic design products of the graphic design profession which pioneers these developments and adapts to the developing and changing world. In today's design examples, the main purpose of the study is to examine the effects of art and design exchange, the concepts of originality and freedom into a design object.Keywords
Keyword: Graphic Design, Modernism, Postmodernism, Originality, Freedom

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri