Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOGOTYPE TASARIMINDA GESTALT GÖRSEL ALGI KURAMININ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF GESTALT VİSUAL PERCEPTİON THEORY İN LOGOTYPE DESİGN )

Author : Setenay Sezer BABALIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 513-518
    


Summary

Bu çalışmanın konusu logotype tasarımında Gestalt prensiplerinin etkilerinin incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak Gestalt görsel algı kuramında algılama, algısal organizasyon yasaları ile grafik tasarım ürünlerinden biri olan logotype ilişkisi, tasarım ilkeleri ve tasarım elemanları açısından ele alınmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, logotype tasarımında Gestalt görsel algı kuramının etkilerinin belirlenmesi oluşturmuştur. Araştırmanın örnekleri ise, logotype tasarımlarında Gestalt görsel algı kuramının etkilerinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Gestalt kuramının algısal organizasyon yasasını oluşturan ilkelerinin logotype tasarımında algıyı olumlu etkilediği belirlenmiş olduğu için, bu kuramın algısal organizasyon yasaları olan figür-zemin ilişkisi, benzerlik, yakınlık, simetri ve tamamlama ilkelerinin, ele aldığımız örneklerdeki tasarım ve uygulamaların algılanmasına olan etkileri irdelenmiştir.Keywords
Gestalt ilkeleri,grafik tasarım, logo tasarımı

Abstract

The subject of this study is the study of the effects of Gestalt principles in logotype design. For this purpose, perception in Gestalt visual perception theory, perceptual organization laws and the relation of logotype, one of the graphic design products, are discussed in terms of design principles and design elements. Descriptive method was used in the research. The universe of the research was formed by the determination of the effects of gestalt visual perception theory in logotype design. Examples of the research include the determination of the effects of gestalt visual perception theory on logotype designs. The effects of the perceptual organization laws of Gestalt theory such as Figure-Ground relation, similarity, proximity, symmetry and completion principles on the perception of designs in the sample design applications in the logotype design areas are examined. It has been determined that the principles of Gestalt theory, which constitute the law of perceptual organization, positively affect perception in logotype design.Keywords
Gestalt principles, graphic design, logo design

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri