Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALIŞVERİŞ KANALININ MUTLULUĞA KATKISI: SHOWROOMING VE WEBROOMING EĞİLİMİ
(Shopping Channel Contribution to Well-Being: Showrooming and Webrooming Tendency )

Author : Bahar TÜRK  & Aysel ERCİŞ & Zeynep KAÇER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 498-512
    


Summary

Teknolojinin getirdikleri alışveriş alışkanlıklarımız ile birlikte alışverişlerimizden elde etmeyi umduğumuz mutluluğu arayış ve bulma biçimimizi değiştirmiştir. Bu süreç bireylerin ürüne dair arayışlarını mağazada yaptıktan sonra, satın alımını online olarak gerçekleştirmesi anlamına gelen “showrooming” ve ürünün online olarak araştırılmasından sonra satın alımın mağazadan yapılmasını ifade eden “webrooming” kavramlarını yaşamımıza sokmuştur. Bu eğilimleri etkileyen motivasyonlar olduğu gibi tercih edilen alışveriş kanalının da bireyin mutluğu üzerinde etkisi söz konusudur. Çalışmada alışveriş motivasyonlarının showrooming ve webrooming eğilimi üzerindeki etkisi ve bu eğilimlerin bireylerin alışveriş refahlarına olan katkısı araştırılmıştır. Yapısal eşitlik analizi ile test edilen model, alışveriş motivasyonlarının showrooming ve webrooming eğilimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve showrooming eğiliminin alışveriş refahına webrooming eğiliminden daha büyük bir katkı sağladığı tespit edilmiştir.Keywords
Alışveriş Motivasyonları, Webrooming, Showrooming, Alışveriş Refahı, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract

Technology has changed our shopping habits. It has also changed the way we seek and find the happiness we hope to obtain from our shopping. This process has brought to our lives the "showrooming" which means that individuals make their purchases online after searching for the product in the store and also the "webrooming" concept which means that the purchase from the store after the product is searched online. As well as the motivations affecting these trends, the preferred shopping channel has an effect on the individual's happiness. In this study, the effects of shopping motivations on showrooming and webrooming tendencies and the contribution of these tendencies to individuals' shopping well-being were investigated. The model tested with structural equation analysis showed that shopping motivations had a significant effect on showrooming and webrooming tendencies and showrooming tendency contributed to shopping well-being more than webrooming tendency.Keywords
Shopping Motivations, Webrooming, Showrooming, Shopping Well-being

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri