Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAVAŞ VE ADALETE DAİR FELSEFİ BİR ÇÖZÜMLEME
(A PHILOSOPHICAL ANALYSIS FOR WAR AND JUSTICE )

Author : Yalçın ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 487-497
    


Summary

Savaş nedir? Birbirlerine bir o kadar zıt görünen savaş ve adalet kavramları neden çoğu zaman bir arada anılır? Her savaş etraflıca anlaşılabilir mi? İnsanlar arası mücadelelerden devletlerarası savaşlara bakıldığında, savaş ile insan doğasının neliği arasında ne gibi ilişkiler vardır? Savaşı anlamak, savaşı yaşamadan ne kadar mümkündür? İşte bu gibi sorulara çözüm ortağı olmak, çalışmamızın ana amacını oluşturmaktadır. Bu makalede ülkemiz felsefi ve edebi yazınında spesifik olarak pek irdelenmeyen “Savaş Hermeneutiği” kavramsallaştırması, savaş ve adalet bağlamında genel savaş felsefesi üzerinden açıklanmaya-yorumlanmaya ve çözümleyici bir tartışma zemini oluşturulmaya çalışılacaktır. Savaşın anlaşılması bağlamında savaş hermeneutiği, savaşın dilini, anlamını, açıklama temelli bir yorumlamaya tabi tutacaktır. Çalışmamız savaşa bakmada, onu anlamada filozofa bir nebze savaş muhabiriyle empati kurmayı, savaşın yarattığı sosyo-psikolojik durumları hissetmeyi ve tüm bunlardan sonra savaşı felsefi bir teraziye koyarak, onu hermeneutik yöntemiyle görmeyi, tartışmayı, nihayetinde savaşı anlamayı ve felsefesini yazmayı rol olarak verme denemesidir. Bu arada savaş, hangi koşullarda kaçınılmazdır, tüm savaşlar adaleti/hakkı bulmak için mi yapılır, bir savaş felsefi olarak disiplinler arası bakışla nasıl görülebilir gibi sorulara da cevap aranmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak savaşı anlamak, onun sebeplerini, gelişimini, sonuçlarını kavramak, savaş olgusunun içindeki insan ve doğa tahribatını görmek; adalet ve savaş bağlamını, savaş hermeneutiğinin inceleme nesnesi yapmaktadır.Keywords
Savaş, Adalet, Savaş Hermeneutiği, Hak, Ceza.

Abstract

What is war? Why are the concepts of war and justice, often so contradictory to each other, often called together? Can every battle be thoroughly understood? When we look at interstate wars from human conflicts, what kind of relationships are there between war and human nature? How much is it possible to understand war, to survive war? This is the main purpose of our study to be a solution partner to such questions. In this article, the conceptualization of “Hermeneutics of war”, which is not specifically examined in the philosophical and literary literature of our country, will be explained and interpreted through the general philosophy of war in the context of war and justice and an analytical ground will be tried to be formed. In the context of the understanding of war, war hermeneutics will subject the language of war to an interpretation based on explanation. In our work we look at the war, it is a meaning to try to empathize with the philosopher a little war correspondent in the war, to feel the socio-psychological conditions created by the war and afterwards to see the philosophical balance of the war after all, see it by the hermeneutical method and finally to discuss the war and write the philosophy. The conditions of war are inevitable here, all the wars are made to find justice / right, and a battle will be sought to answer questions such as how a philosophical view can be seen from an interdisciplinary point of view. As a result, to understand the war, to understand its causes, its development, its consequences and see the destruction of man and nature in this war phenomenon; justice, and the context of war, the object of the investigation of war.Keywords
War, Justice, Hermeneutics of War, Right, Criminal.

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri