Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MALİYE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ AHLAKI VE VERGİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ- KULA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(MEASURING TAX ETHICS AND TAX AWARENESS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS OF FINANCE PROGRAM: KULA VOCATIONAL SCHOOL CASE )

Author : Mutlu YORULDU    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Devletlerin en önemli kamusal gelir kaynaklarının başında vergiler gelmektedir. Toplumdaki kişilerin vergiye karşı bakışının olumlu olabilmesi ve vergi gayretlerinin yüksek olması kişilerin vergi ahlâkı ve vergi bilinci düzeylerinin yüksekliği ile ilgilidir. Vergiler toplumda bir anayasal zorunluluğa dayanıyor olsalar da kişilerin vergiye gönüllü uyumu, vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasında vergilendirmeye dayalı ilişkinin sorunsuz sürmesine katkı sağlayabilmektedir. Sürekliliği olan söz konusu ilişkinin vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasında uyum içinde yürütülmesi verginin etkinliğini arttırabilen bir husustur. Vergi uyumu veya vergiye gönüllü uyum, kişilerde vergi ahlakının ve vergi bilincinin sağlanmış olması ile bağlantılıdır. Bu ise özellikle vergi konusunda belli düzeyde eğitimin alınmış olmasıyla ilintilidir. Bu çalışmada maliye önlisans programı öğrencilerinin almış oldukları vergi eğitimlerinin vergi ahlâkları ve vergi bilinçleri üzerindeki etkisi, anket yöntemi ve SPSS 21.0 programı kullanılarak verilerin Ki-Kare testi analizi ile ölçülmektedir. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yapılan anketlerin analiz sonuçlarına göre alınan vergi eğitiminin öğrencilerin vergi ahlak ve vergi bilinç düzeylerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Vergi Ahlakı, Vergi Bilinci, Analiz

Abstract
Taxes are the most important sources of income of the governments. Even though taxes are based on a constitutional obligation in the society, voluntary compliance of individuals can contribute to a problem-free relationship between tax administration and taxpayers. Voluntary tax compliance is associated with ensuring tax ethics and tax awareness in individuals. This is related to the fact that a certain level of education has been received, especially on tax. In this study, the effects of the tax training received by the students of the finance associate degree program on tax ethics and tax awareness are measured using the survey method and the SPSS 21.0 program; the data was analyzed by Chi Square analysis. As a result, it was concluded that the training received on tax increases the tax ethics and tax awareness levels of the students.

Keywords
Tax Ethics, Tax Awareness, Analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri