Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKALARDA İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİM VE GELİŞİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES IN BANKS )

Author : Hale Nur GÜLER    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Değişen ve gelişen teknolojik dünyada müşteri beklentileri de her geçen gün yükselmektedir. Müşteri beklentilerinin karşılanması kurumlarda çalışanlarının gelişim imkanlarının yükseltilmesi ve çalışanlara etkili bir eğitim planlaması yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren şube sayılarına göre büyüklüğü değerlendirilmiş olan on bankanın çalışanları için eğitim ve gelişim politikaları incelenmiştir. Araştırmada Türkiye Bankalar Birliği verilerinden, bankaların resmi internet sayfalarından, bankaların sundukları yıllık faaliyet raporlarından veriler elde edilmiş olup sınıflandırmalar yapılarak içerik analizi tamamlanmıştır. Bankaların çalışanlarına sundukları eğitim ve gelişim fırsatları değerlendirilmiş olup farklılıklar ve benzerlikler incelenmiştir. Çalışmada eğitim ve gelişim politikalarına yönelik önerilere yer verilmiştir.

Keywords
bankacılık, insan kaynakları yönetimi, eğitim yönetimi, hizmet içi eğitim

Abstract
Customer expectations are increasing day by day in a changing and developing technological world. Meeting customer expectations requires increasing the development opportunities of the employees in the institutions and an effective training planning for the employees. In this study, training and development policy for the bank's employees who evaluated them according to the size of the number of branches operating in Turkey were examined. Research data from the Banks Association of Turkey, the official website of the bank, data from annual reports submitted by the banks has been obtained and analyzed using content classifications completed. The training and development opportunities that banks offer to their employees have been evaluated and differences and similarities have been examined. In the study, suggestions for training and development policies are included.

Keywords
banking, human resources management, education management, in service training

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri