Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİK HASTALIKLAR VE KARANTİNA ÜZERİNE FIKHÎ BİR ANALİZ
(A FİQH ANALYSİS ON THE PANDEMİC DİSEASES AND QUARANTİNE )

Author : Mehmet Aziz YAŞAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 29
Page : 463-479
    


Summary

İslâm tarihinde kitlesel ölümlere neden olan ve siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan büyük tahribatlara yol açan çok sayıda pandemi/salgın hadiseden bahsedilmiştir. Bu pandemiler, İslâm medeniyeti için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Dolayısıyla devr-i saadetten itibaren bunlar Müslümanların ilgi odağı olmuştur. Tabiplerin yanı sıra din âlimleri de Hz. Peygamber’in konuya ilişkin hadislerinden esinlenerek söz konusu pandemiler hakkında bazı araştırmalar yapmış ve eserler kaleme almışlardır. Bulaşıcı niteliği bulunup hızlı bir biçimde yayılan ve kitlesel ölümlere neden olan bu tür pandemik hastalıklara karşı en etkili tedbirlerden birisi, karantina uygulamasıdır. Bu uygulama bizzat Resûlüllah tarafından da önerilmiştir. Bu makalede pandemiye ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra pandemik hastalık sürecinin fıkhî yansımaları ele alınmıştır. Pandemik olayı ile ilgili fıkhî meseleler, fukahânın görüşleriyle birlikte irdelenmiş ve konuya ilişkin tercih edilen fıkhî hükümler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından da karantinanın önemine ve bu süreçte yapılması gereken hususlara ilişkin fıkhî hükümlere yer verilmiştir.Keywords
Pandemi, hastalık, karantina, bulaşıcı, tâ‘ûn

Abstract

Many pandemic events which caused the massive deaths and the great destructions in the political, social, economic and cultural aspects in Islamic history. Those diseases were a great threat for Islamic civilization. Thus, those diseases were the center of interest of Muslims from the era of bliss. The religious scholars with the doktors made some researches about the aforementioned pandemics as being inspired of the Prophet’s hadiths, and they wrote the works. The quarantine application is one of the most effective precautions against such pandemic diseases which are infectious, spread quickly and cause the massive deaths. That application was recommended personnally by the Prophet. In this research, the fiqh statements related to the importance the fiqh reflections of pandemic disease process were considered. The fiqh issues related to the pandemic event were reviewed with the opinions of fiqh scholars and the fiqh statements which were preferred related to the subject were tried to be determined. Next, of quarantine and the necessary things to be made were included after the information on the pandemic diseases was briefly given.Keywords
Pandemic, disease, quarantine, infectious, pestis.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri