Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DADA VE SÜRREALİZM AKIMLARIN HAREKETLİ GRAFİK TASARIM ÜRETİMLERİNE ETKİSİ
(THE IMPACT OF DADA AND SURREALISM ON MOTION GRAPHIC DESIGN PRODUCTIONS )

Author : İpek Fatma ÇEVİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 440-452
    


Summary

19. Yüzyılın sonlarında başlayan ve I. Dünya savaşına kadar süren dönemde ortaya çıkıp gelişen endüstrileşme ve ardından ortaya çıkan seri üretimin de etkisiyle el sanatları önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Toplumun geneline yayılan ve estetikten yoksun ürünlerin ortaya çıktığı bu dönemde bazı sanatçılar bu estetikten uzak üretimlerden kurtuluşu ortaçağ sanatına tekrar yönelmek olarak değerlendirirken, bir takım yenilikçi sanatçılar ise seri üretimle estetiği birleştirme yolları aramışlardır. Teknolojik gelişmelerle birlikte ucuzlayan baskı malzemeleri kitle iletişim çağının başlamasına imkan tanırken, bu yenilikçi akımın başlattığı tasarım süreci de geniş bir kitleye ulaşma sansı bulmuştur. Bu ortamda gelişme şansı yakalayan grafik tasarım kitle iletişiminin başlıca unsurlarından biri haline gelmiştir. 20. Yüzyılın erken dönemlerinde ortaya çıkan Kübizm, Fütürizm, Dada, Sürrealizm, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm gibi yenilikçi hareketler grafik tasarımda da önemli değişimler meydana getirmiştir. Kübizm’in savunduğu yeni görsel anlayış ve hayata geçirdiği kolaj tekniği gibi yenilikler, Fütürizm’in serbest ve saldırgan tipografi kullanımıyla şiiri ve resmi buluşturma çabaları ve bu hareketlerin ardından gelen Dada’nın hemen hemen her şeyi inkar eden yapısıyla yeni görsel iletişim yöntemleri oluşturması grafik tasarımın yeni bir dile kavuşmasını sağlamıştır. Dönem itibariyle hareketli grafiğin kullanım yeri olarak görülebilecek olan sinema da bu yenilikçi akımlardan önemli ölçüde etkilenmiştir. İlk dönemlerde sinema perdesinde tanıtım yazılarında kullanıldığını gördüğümüz grafik tasarımlar özellikle ekspresyonist ve dadacı sanatçıların çabalarıyla birçok filmin ana materyali olmaya başlamıştır. Deneysel sinema zamanla ağırlğını kaybetse de sinema ve ardından televizyonda hareketli grafik tasarımlar daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışmada 20. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan yenilikçi akımlardan Dada ve takipçisi olarak kabul edilen Sürrealist hareketlerin özellikle hareketli grafik tasarım ürünlerinin ilk örneklerinden günümüze kadar ki etkileri ve kullanım şekilleri örneklerle incelenecektir.Keywords
Dada, sürrealizm, hareketli grafik.

Abstract

Handicrafts lost their importance to a great extent due to the industrialization that emerged and developed in the period starting from the late 19th century until the First World War and the mass production that followed. In this period, when products spread throughout the society and lacked aesthetics, some artists considered the liberation from productions away from this aesthetic as a return to medieval art, while a number of innovative artists sought ways to combine aesthetics with mass production. With the technological developments, the cheap printing materials allowed the age of mass communication to start, and the design process initiated by this innovative trend had the chance to reach a wide audience. Graphic design, which had the chance to develop in this environment, has become one of the main elements of mass communication. Innovative movements such as Cubism, Futurism, Dada, Surrealism, De Stijl, Suprematism, and Constructivism, which emerged in the early 20th century, have created important changes in graphic design. Innovations such as new visual understanding and collage technique that Cubism advocates, the efforts of bringing poetry and painting together with the use of Futurism's free and aggressive typography, and the fact that Dada created new visual communication methods with its structure that denies almost everything. has provided a new language. The cinema, which can be seen as the place of use of the animated graphic as of the period, was also significantly affected by these innovative trends. Graphic designs, which we see used in promotional articles in the cinema screen in the first periods, have become the main material of many films especially with the efforts of expressionist and dadacı artists. Although experimental cinema has lost its weight over time, motion graphics designs have become more and more used in cinema and then on television. In this study, the effects and usage patterns of Surrealist movements, which are accepted as Dada and its followers, which emerged at the beginning of the 20th century, especially from the first examples of motion graphic design products, will be examined with examples.Keywords
Dada, sürrealizm, hareketli grafik.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri