Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MASALLARI’NIN MÜELLİFİ OLAN K.D. EMİNE FUAT TUGAY (Ö.1975) MI?
(K.D. THE AUTHOR OF TURKISH TALES IS EMINE FUAT TUGAY (D.1975)? )

Author : İlyas KAYAOKAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 426-431
    


Summary

Türk masal araştırmacılığında ilk bilinçli derleme olarak kabul eden Türk Masalları (1329) adlı kitap, basıldığı günden itibaren araştırmacıların dikkatini çekmiş ve müellifi K.D., çözülmesi gereken bir muamma olarak kalmıştır. Nisan 2019’da yayımladığımız bir makalede bazı karineler ışığında müellifin Kâşif Dehrî olduğu, K.D.’nin bu ismin kısaltması olduğu ifade edilmişti. Söz konusu makalemizde, Prof. Dr. Ali Birinci’nin daha evvel kaleme aldığı önemli bir yazısı, ilmî çalışmalara yakışmayacak bir şekilde sehven gözden kaçmış ve K.D. ile ilgili görüşleri değerlendirilememişti. Bu yazımızla hem eksikliğimizi gidermeyi hem de söz konusu görüşleri hakkında düşüncelerimizi paylaşmayı arzu ettik. Sayın Birinci, Emine Fuat Tugay’ın 2013 yılında İngilizceden çevrilen hatıratını esas alarak müellifin Emine Fuat olduğunu ortaya koymuştur. Ancak Emine Fuat’ın eseri hakkında verdiği bilgilerle Türk Masalları’nın önsözünde yer alan ifadeleri kıyasladığımızda, müellifle alakalı çözümü bekleyen bazı şüpheli / çelişkili durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunların en önemlisi K.D.’nin hangi adlara tekabül ettiği meselesidir. Yazımızda bu problemli hususlara dikkat çekilerek K.D.’nin gerçek kimliğine dair katkı sunmak istenmiştir.Keywords
Türk Masalları, K.D., Emine Fuat Tugay, Kâşif Dehrî, hatıra.

Abstract

The book Turkish Tales (1329), which is accepted as the first conscious compilation in Turkish fairy tale research, it has attracted the attention of researchers from the day it was printed and its author, K.D., remained a mystery to be solved. In the light of some evidence in an article published in April 2019, his author was the Kâşif Dehrî it was stated that K.D. is an abbreviation of this name. In our article in question, an important article written by Prof. Dr. Ali Birinci before, in a way that does not suit scientific studies, it has been overlooked and K.D. His views on could not be evaluated. With this article, we wanted to both fill our deficiencies and share our thoughts about their opinions. Based on the memoir of Emine Fuat Tugay translated from English in 2013, Mr. Birinci revealed that the author was Emine Fuat. However, when we compare the information given by Emine Fuat about her work and the statements in the foreword of the Turkish Tales, some suspicious / contradictory situations await the author's solution. The most important of these is the question of which names correspond to K.D. In our article, by paying attention to these problematic issues it was requested to contribute to the true identity of K.D.Keywords
Turkish Tales, K.D., Emine Fuat Tugay, Kâşif Dehrî, memoirs.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri