Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FROM “PORT CITY” TO “CITY WITH PORT”: URBAN POLITICS AND TRANSFORMATION OF URBAN SPACE IN INEBOLU FROM 19TH CENTURY TO 20TH CENTURY
(“LİMAN KENTİNDEN” “LİMANI OLAN KENTE”: 19. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA İNEBOLU’DA KENT POLİTİKALARI VE KENTSEL MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ )

Author : Beyza Onur IŞIKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 411-425
    


Summary

19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda reformlar, modernleşme çabaları ve ticaret ilişkilerinin yoğunlaşması, ticaretin ve kozmopolitizmin mekânları olan liman kentlerinde etkilerini belirgin olarak gösterdi. Bu etkiler, kentsel mekânda dönüşümler ve yeni kentsel kullanımlar olarak ortaya çıktı. 20. yüzyıl başından itibaren, değişen yönetim yapısıyla birlikte yeni bir ulus devlet yaratma ideali, kozmopolit yapıdaki liman kentleri için yine önemli mekânsal değişimleri beraberinde getirdi. Bu makale, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, liman kentlerine yapılan müdahaleleri ve kent kimliklerindeki değişimi, Batı Karadeniz’de bir liman kenti olan İnebolu üzerinden tarihsel bir perspektifle incelemektedir. Bu tarihsel incelemeler sonucunda, İnebolu’da kentsel mekânın aşamalar halinde değişim gösterdiği gözlenmiştir. Özellikle 20. yüzyılda ulus-devlet politikalarıyla şekillenen modernist projelerin, İnebolu’da kent-liman ilişkisini kopardığı ve İnebolu’nun “liman kentinden” “limanı olan kente” dönüştüğü belirlenmiştir. Bu belirleme, orijinal dokuya yönelik modernist bir saldırı olarak kavramsallaştırılmıştır.Keywords
Liman kenti, dönüşüm, kentsel mekan politikaları, İnebolu, Türkiye

Abstract

The Tanzimat (reforms) in the Ottoman Empire, modernization efforts and intensification of trade relations clearly demonstrated its effects in port cities, which are areas of trade and cosmopolitanism, as of the first half of the nineteenth century. These effects emerged as transformations in urban space and new urban uses. As of the early 20th century, the ideal of creating a new nation-state with changing governance concept brought again significant spatial changes for cosmopolitan port cities. This article examined the interventions made from nineteenth century to twentieth century the port cities and the change in urban identities with a historical viewpoint via Inebolu, which is a port city in the Western Black Sea. As a result of historical reviews, it was observed that public space in Inebolu changed in stages. It was determined that modernist projects shaped by nation-state policies broke the city-port relationship in Inebolu especially in twentieth century, and Inebolu was transformed from a “port city” to “a city with port”. This determination was conceptualized as a modernist attack on the original tissue.Keywords
Port city, transformation, politics of urban space, Inebolu, Turkey

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri