Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE FİKİR HAREKETLERİ VE BASIN: AHMET RIZA BEY’İN HAYATI VE DÜŞÜNCE YAPISI
(19TH CENTURY TURKEY’S INTELLECTUAL MOVEMENT AND THE PRESS: AHMET RIZA BEY’S LIFE AND THOUGHT STRUCTURE )

Author : Mevlüt ALTINTOP  ; Gökhan BAK & Alparslan BAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 383-389
    


Summary

Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarına tekabül eden son döneminde Batı’nın felsefi birikimi ve bilimsel yöntemlerini kullanarak eserler ortaya koymaya çalışan hatırı sayılır bir aydın kesimi bulunmaktadır. Dönem itibariyle geniş bir coğrafyaya ve dolayısıyla çok uluslu bir yapıya sahip olan devletin aydınları bu çoklu yapı içinden çıkmıştır. Farklı milletlerden ve bölgelerden sürece dâhil olan bu insanlar evvela Osmanlılık olgusunun birleştiriciliğinde bir şeyler yapmaya çalışmış fakat konjonktürel olarak farklı alanlara savrulmalar yaşamıştır. Ahmed Rıza Bey (1858-1930) söz konusu aydınlardan biri olarak hem devlet kademelerinde önemli görevler ifa etmiş hem de bir entelektüel olarak değerli eserler ortaya koymuştur. Başta Fransızca olmak üzere birden fazla dil bilen Ahmet Rıza Bey’in eserlerinin az bir kısmı Türkçeye çevrilmiştir. Bu çalışma, Ahmet Rıza Bey’in hayatı ve düşünce yapısını anlamaya yönelik mütevazı bir çaba olarak, aslı Fransızca olan Batı’nın Politik Ahlaksızlığı adlı kitabın analizini içermektedir.Keywords
Ahmed Rıza Bey, Emperyalizm, Batı, Politika, Ahlak

Abstract

In the last period of the Ottoman Empire, which corresponded to the late 19th and early 20th centuries, there is a considerable intellectual segment that tries to create works using the philosophical knowledge and scientific methods of the West. The intellectuals of the state, which had a wide geography and hence a multinational structure as of the period, emerged from this multiple structure. These people from different nationalities and regions have tried to do something first of all in the unification of the Ottoman phenomenon, but have had cyclical hurdles in different areas. As one of the intellectuals, Ahmed Rıza Bey (1858-1930) performed important duties at state levels and created valuable works as an intellectual. A few of the works of Ahmet Rıza Bey, who speaks more than one language, especially French, have been translated into Turkish. This study includes the analysis of the book, Political Immorality of the West, which is originally French, as a modest effort to understand the life and mindset of Ahmet Rıza Bey.Keywords
Ahmed Rıza Bey, Imperialism, West, Politics, Morality.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri