Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PEYAMİ SAFA VE KALEM KAVGALARI
(PEYAMİ SAFA AND WAR OF WORDS )

Author : Nurcan İNCU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 390-397
    


Summary

Yazılı basın, yazarların düşünce dünyalarını ortaya koyduğu önemli bir mecradır. Yazarlar düşünce dünyalarını ortaya koymak için dönemin gazete ve dergilerini bir aracı niteliğinde kullanırlar. Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarından ve gazetecilerinden Peyami Safa da; dönemine tanıklık eden bir gazeteci ve fikir adamı olarak, gazetecilik hayatı boyunca hem Türkiye hem de dünyayı yakından ilgilendiren meseleler hakkında yazılar kaleme almış ve döneminin önemli isimleriyle köşe yazılarında siyasi, sosyal mesajlar içeren kalem kavgalarına girmiştir. Bu çalışma; “Türk Tipi Muhafazakârlık” kavramının üzerine mal edildiği Peyami Safa’nın görüşlerini ve Nazım Hikmet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek gibi yazarlarla girdiği polemikleri “entelektüel” kimliği özelinde ele almaktadır. Çalışmanın amacı; yazılı basını araç olarak kullanan yazarların yayınladıkları köşe yazılarında vermiş olduğu siyasi, sosyal mesajları ortaya koymak ve döneme bu aydınların kalemiyle ışık tutmaktır. Çalışmada Peyami Safa’nın diğer yazarlarla, köşe yazıları üzerinden girmiş olduğu diyaloglar ele alınarak analiz yapılmıştır.Keywords
Peyami Safa, Entelektüel, Muhafazakârlık, Gazete, Dergi.

Abstract

Printed media is an important course that authors reveal their world of thought. The authors use the newspapers and magazines of the period as a mediate to reveal their world of thought. Peyami Safa who is the one of the literary and journalists of the Republican era, bearing witness to the period as a journalist and man of ideas, has penned articles about issues of concern to the world and Turkey and he has entered into pen fights as political and social messages in his columns with significant names of his period. This study includes the views of Peyami Safa, on which the concept of “Turkish Type Conservatism” is based on and it deals with the ‘’intellectual’’ identity of Peyami Safa who has entered into arguments with the authors such as Nazım Hikmet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek. The aim of the study is to reveal the political and social messages given by the authors who use the printed media as a tool and to shed light on the period with the pen of these intellectuals. In the study, it is analyzed that Peyami Safa's dialogues with the other authors over their columns.Keywords
Peyami Safa, Intellectual, Conservatism, Newspaper, Magazine.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri