Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYSEL ÇALGISI BAĞLAMA (SAZ) OLAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİKAL ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMASININ ÇALGI EĞİTİMİNE ETKİLERİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖRNEĞİ)
(THE EFFECTS OF STUDENTS WHO HAVE INDIVIDUAL INSTRUMENT BAGLAMA (SAZ) TO TAKE PART IN MUSICAL ACTIVITIES ON INSTRUMENT EDUCATION (THE CASE OF GAZİANTEP UNIVERSITY TURKISH MUSIC STATE CONSERVATORY) )

Author : Hasan DELEN   & Halil İbrahim CANDAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 261-270
    


Summary

Bu araştırmada bireysel çalgısı/meslek çalgısı bağlama (saz) olan öğrencilerin, okul içi ve okul dışı etkinliklerde görev almasının çalgı eğitimi dersine olumlu ya da olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç uzman onayından geçen anket soruları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde bağlama eğitimi veren 10 öğretim elemanı ve bireysel çalgısı bağlama olan 50 öğrenciye sunulmuştur. Anket aracılığıyla elde edilen veriler, SPSS programı aracılığıyla bulgulara erişilmiştir. Okul içi ve okul dışı müzikal etkinliklerin çalgı eğitimine olumlu yönde etkileri sırasıyla; çalgı kondisyonunu olumlu etkilediği, birlikte çalma kabiliyetini geliştirdiği, bireysel repertuvara katkı sağladığı, ezber kabiliyetini geliştirdiği, tavır hakimiyetine katkı sağladığı, bona ve solfeji geliştirdiği, farklı yöresel tavırlar öğrenimini sağladığı, özgüvenini arttırdığı ve mesleki deneyime katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Okul içi ve okul dışı müzikal etkinliklerin çalgı eğitimine olumsuz yönde etkileri ise; devamsızlık problemi, dersin ödevlerine vakit ayıramama, yöresel tavrın olumsuz etkilenmesi, öğretim elamanlarının bireysel ilişkilerinden kaynaklanan problemlerin öğrenciye yansıması, çalgı tutuşunun bozulması, özgüven problemi, birlikte çalmada uyumsuzluk, derslere olan ilgi ve alakayı olumsuz yönden etkilemesi gibi sonuçlara varılmıştır.Keywords
Bağlama (Saz), Bireysel Çalgı, Çalgı Eğitimi, Meslek Çalgısı, Müzikal Etkinlikler.

Abstract

In this study, it is aimed to examine the positive or negative effects of the students who have individual instrument/professional instrument baglama (saz) to take part at the in-school and out-of-school activities on instrument education lesson. For this purpose, the survey questions prepared by the researchers and passed through the approval of three experts were presented to 10 lecturers who gave baglama training in Gaziantep university turkish music state conservatory and 50 students who had individual instrument baglama in the 2019-2020 academic year. The survey results were obtained through the SPSS software. The positive effects of in-school and out-of-school musical activities on instrument education are as follows; positively effected in instrument condition, improved ability to play together, contributed to the individual repertoire, improved memorization ability, contributed to attitude control, improved bona and solfege, provided the learning of different local attitudes, increased self-confidence and contributed to professional experience. The negative effects of in-school and out-of-school musical activities on instrument education are as follows; the problem of absenteeism, lack of time for homework of the lesson, negative impact of the local attitude, reflection to the student of the problems arising from the individual relations of the lecturers, impairment of the instrument grip, the problem of self-confidence, incompatibility in playing together, negatively affecting the interest in the lessons.Keywords
Baglama (Saz), Individual Instrument, Instrument Education, Musical Activities, Professional Instruments.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri