Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİKİDO TEKNİKLERİ ŞİDDETİ ÖNLEMEDE BİR İLETİŞİM ARACI OLABİLİR Mİ?
(CAN AIKIDO BE A COMMUNICATION TOOL TO PREVENT VIOLENCE? )

Author : Yüksel DEMİREL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 355-364
    


Summary

ÖZET Aikido, Japon kendini savunma sanatı ve felsefesidir. Ancak Aikido, kendini savunmayı öğretirken diğer batı dövüş sanatlarının kazandırmaya çalıştığı fiziksel uygunluk ve becerilerin ötesinde kendini tanıma, kendini geliştirme ve kendini kontrol etme konularında da beceri kazandırır. Konuya ilişkin literatür, Aikido’nun zihin ve beden üzerinde yararlı etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Aikido ile ilgili literatürde şiddetsiz iletişime katkı sağlayan araştırmaların bir derlemesi olan bu çalışmanın şiddeti önleme konusuna farklı bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı, literatür doğrultusunda elde edilen sonuçların analizini yaparak Aikido tekniklerinin şiddeti önlemede bir iletişim aracı olabileceği konusunu tartışmaya açmak ve konuya yönelik sınırlı sayıda araştırmaları artırmak için teşvik edici olmaktır. Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda Aikido teknikleri ile şiddetsiz iletişim konusunda yapılan çalışmalar ele alınarak aradaki ilişki ortaya konulmuştur. Bu amaçla SPORTDiscuss, PsycINFO, PubMed, MEDLINE ve ScienceDirect, Google Scholar gibi veri tabanları anahtar kelimeler dikkate alınarak taranmış ve dâhil edilme kriterlerini karşılayan araştırmalar incelenmiştir. Bu çalışmanın konuya ilişkin bir farkındalık oluşturması ve yeni çalışmalara ilham vermesi beklenmektedir.Keywords
Şiddetsiz iletişim, Aikido, Aikido’nun psikolojik yararları

Abstract

ABSTRACT Aikido is Japanese self-defense art and philosophy. However, while teaching self-defense, Aikido also manages to develop self-knowledge, self-improvement and self-control skills beyond the physical fitness and skill that other western martial arts try to bring. The related literature has revealed that Aikido has beneficial effects on mind and body. This study, which is a compilation of researches that contribute to nonviolent communication in the literature on Aikido, is thought to provide a different perspective on the issue of preventing violence. Objective: The aim of this review is to analyze the results obtained in line with the literature and to discuss the issue that Aikido techniques can be a communication tool in preventing violence. Method: For the purpose of the study, the relationship between Aikido techniques and nonviolent communication is discussed and the relationship is revealed. For this purpose, databases such as SPORTDiscuss, PsycINFO, PubMed, MEDLINE and ScienceDirect, Google Scholar, have been scanned by considering the inclusion criteria and keywords. This study is to expected to create awareness on the subject and inspire new studies.Keywords
Nonviolent communication, Aikido, Psychological benefits of Aikido

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri