Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AYŞE KİLİMCİ’NİN HİKÂYELERİNDE TEMATİK ZENGİNLİK
(THEMATIC RICHNESS IN THE STORIES OF AYŞE KİLİMCİ )

Author : Alpay GEZER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 280-305
    


Summary

Anlatı metinlerinde ele alınan temalar belirli bir zaman, mekân ve kişilere bir olay örgüsü çerçevesinde bağlanarak soyutluktan somutluğa doğru evrilir. Böylece tematik soyutluğa sahip olan kavramsal çerçeve somut bir yapıya, varlığa sahip olur. Edebi metnin usaresi olan temanın zenginliği ve yoğunluğu metnin diğer yapısal unsurlarıyla metinde kendini gösterir. Edebi eserlerdeki tematik zenginliğin ortaya konulması eserlerin değer ve iletisinin açığa çıkarılmasındaki en önemli nirengi noktasıdır. Kendine has üslûbu ve özgün anlatımıyla Türk hikâyeciliğinin beğenilen isimlerinden Ayşe Kilimci, toplumsal sorunları sanatçı duyarlılığıyla dile getiren, toplumda gördüğü aksaklıklara dil ve edebiyat vadisinde çözümler arayan bir yazardır. Basılı yedi hikâye kitabı olan Ayşe Kilimci; kadın, çocuk, aşk, ölüm, göç, eğitim, kentleşme, fakirlik, cinsellik, sanat, adaletsizlik, kuşak çatışması, evlilik, konut sorunu, ahlaki, toplumsal ve kültürel yozlaşma gibi tema bakımından zengin eserler ortaya koymuştur. Çalışmamızda doküman analizi yöntemi kullanarak Kilimci’nin basılı hikâye kitaplarındaki hikâyelerini tematik yönden değerlendirerek, hikâyelerindeki tematik zenginliğin başat unsurlarını belirlemek amaçlanmıştırKeywords
Ayşe Kilimci, hikâye, tema, özgün anlatım

Abstract

The themes discussed in the narrative texts evolve from abstraction to concreteness by being connected to a certain time, place and people within the framework of an event. Thus, the conceptual framework with thematic abstraction has a concrete structure and existence. The richness and density of the theme, which is the very heart of the literary text, stand out in the text with other structural elements of the text. Revealing the thematic richness in literary works is the most important starting point in revealing the value and message of the works. Ayşe Kilimci, one of the acclaimed names of Turkish storytelling with her unique style and original expression, is a writer who expresses social problems with an artist sensitivity, and in the valleys of language and literature, seeks solutions to the problems she sees in the society. Ayşe Kilimci, who has seven printed story books; has created theme-rich works such as women, children, love, death, migration, education, urbanization, poverty, sexuality, art, injustice, generational conflict, marriage, housing problem, moral, and social and cultural corruption. In the present study, it was aimed to determine the prominent elements of the thematic richness of her stories by analysing the stories in Kilimci’s printed story books from a thematic aspect employing the document analysis method.Keywords
Ayşe Kilimci, Story, Theme, Original Narration

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri