Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMAN BESTECİSİ II. FRİEDRİCH VE ONUN 116. SONATI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVİEV OF THE GERMAN COMPOSERS FRİEDRİCH II AND 116th SONATA )

Author : İgbal ORUJOV   & Taravat ORUJOVA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 271-279
    


Summary

Müzik tarihinde hükümdarlrın isimleri nadir değildir. Onların, çoğu zaman tarihi dönemi somutlaştırdıkları söylenmesine rağmen birçok kraliyet mensubu, müzik sanatının ülkelerindeki gelişimi doğrudan etkilemiştir. Ancak tarihte kraliyet üyesi olarak besteci hükümdarlardan söz edebilecek çok az örnek vardır. Onlardan biri de Hohenzollern Hanedanı, 1740 – 1786 yılları arasında Prusya Kralı, XVIII. yüzyılın en parlak Avrupa’lı hükümdarlarından biri II. Friedirich’tir (Büyük Friedrich, Friedrich der Große, 1712 – 1786). O, Prusya – Alman devletinin kurucularından biri gibi de kabul olunur. Friedrich genç yaştan itibaren müziğe düşkündü. Savaşkan babası Kral Wilhelm’i sinirlendirmesine rağmen inadçı flüt derslerini sürdürürdü. Tahta çıktığında Friedrich, başkentin “müzikal statüsünü” yükseltmek ve Avrupa’daki en büyük müzik merkezlerinden birine dönüştürmek için çok çaba sarf etti. Onun sarayında Carl Philipp Emanuel Bach, Karl Heinrich ve Johann Gottlieb Graun kardeşleri, Franz Benda ve elbette, taç prensken onu sanatı ile fetheden ve flüt hocası olan Johann Joachim Quanz çalışırdı. II. Friedrich, muhteşem bir saray orkestrasını yarattı (K.H.Graun’un başkanlığında), 1742 yılında Kraliyet Operası’nı kurdu ve onun (K.H.Graun) için özel tasarlanmış bir bina inşa etti. Çok az besteci hükümdarlardan farklı olarak, Prusya’lı Friedrich, şaşırtıcı yaratıcı üretkenliği ile dikkat çekiyor. Bestecinin yaratıcılık mirası: flüt ve kontinuo için 121 sonat, flüt, yaylı aletler ve kontinuo için 4 konçerto, 4 senfoni (1. G-dur, 2. G-dur, 3. D-dur, 4. D-dur), 4 flüt için kvartet (dörtlü – G - dur), aryalar, bireysel enstrümental parçalar (genellikle K.H.Graun’un operaları için yazılmıştır), flüt için “Günlük egzersizler” (Tägliche Übungen für Flöte). Eserlerinden bazıları kaybolmuş sayılıyor.Keywords
II. Friedrich, Prusya, Flüt, Barok

Abstract

The names of rulers in the history of music are not uncommon. It is often said that they concretized the historical peri-od although many royal members directly influenced the development of the art of music in their countries. However, there are very few examples in history that could refer to composer rulers as royal members. One of them is Friedrich II (Friedrich the Great, Friedrich der Große, 1712 - 1786) the Hohenzollern Dynasty, the King of Prussia between 1740 and 1786, , and one of the most brilliant European rulers of the 18th century. He is regarded as one of the founders of the Prussian-German state. Friedrich was fond of music from a young age. He stubbornly continued his flute lessons although he annoyed his belligerent father King Wilhelm. When he acceded to the throne, Friedrich worked hard to raise the musical status of the capital and turn his capital into one of the largest music centers in Europe. Carl Fhilipp Emanuel Bach, Karl Heinrich and the brothers of Johann Gottlieb Graun, Franz Benda, and of course, Johann Joachim Quanz who fascinatet him when he was crown prince and the flute instructor trained him in his palace. Friedrich II created a magnificent palace orchestra (under the presidency of K.H.Graun), founded the Royal Opera in 1742 and built a building specially designed for him (K.H.Graun). Unlike the rulers, very few composer Friedrich from Prussia stands out for his amazing creative productivity. Composer’s creativity legacy: 121 sonata for flute and continuo, 4 concerto for flute, string instruments and continuo, 4 symphony (1. G-dur, 2. G-dur, 3. D-dur, 4. D-dur), 4 kvartet for flute (quartet - G -dur), arias, individual instrumental pieces (usually written for K.H. Graun’s operas), “Daily exercises” for flute (Tägliche Übungen für Flöte). Some of his works are considered lost.Keywords
Friedrich II, Prussia, Flute, Baroque

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri