Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HISTORICAL DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF BEEKEEPING IN TURKEY AND THE WORLD
(HISTORICAL DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF BEEKEEPING IN TURKEY AND THE WORLD )

Author : Özgür EROĞLU   & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 345-354
    


Summary

Arıcılık tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Milattan önce 15000 yıllarına ait mağara resimlerinde arıcılık ile ilgili çizimlere rastlanmıştır. Anadolu'da Sümerler ve Hititler, Asya'da Çin ve Hindistan'da, Afrika'da Mısır medeniyetinde ve Avrupa'da binlerce yıl öncesine ait resimler, tabletler, hiyerogliflerde arıcılık ile bilgiler mevcuttur. Milattan önce ve Orta çağda arıcılıkta ilkel kovanlar kullanılmakta, hatta bazı bölgelerde sadece arıların ürettikleri ballar alınarak arı bakımı yapılmamaktadır. 17. yüzyıla kadar iptidai şartlarda yapılan arıcılık bu tarihlerde bilimsel bir nitelik kazanmıştır. Arı ve arı kolonisinin biyolojisi anlaşılmış ve modern arı kovanları kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz hem çiçekli bitkilerin çeşitliliği hemde arı ırklarının zenginliği bakımından diğer ülkelere nazaran daha şanslıdır. Fakat kovan başına bal üretiminde Dünya sıralamasında gerilerdedir. Arıcılığın ülkemizde ve dünyada gelişmesi sonucunda ekonomi ve sağlık alanlarına katkı sağlanacaktır. Zira arılar balın yanında polen, propolis ve arı sütü üretimi ile beslenmenin yanında sağlığa da katkı sağlamaktadır.Keywords
Arıcılık tarihi, Türkiye'de arıcılık, bal üretimi

Abstract

Beekeeping history is as old as human history. In the cave paintings of 15000 BC, drawings related to beekeeping were found. There are Sumerians and Hittites in Anatolia, in China and India in Asia, in Egypt civilization in Africa and in Europe, there are beekeeping information on tablets, hieroglyphs. Primitive hives are used in beekeeping before and in the Middle Ages, and even in some regions, honey bees produced by bees are not taken and bee care is not performed. Beekeeping, which was carried out under primitive conditions until the 17th century, gained a scientific quality during these dates. The biology of bee and bee colony has been understood and modern bee hives have started to be used. Our country is more fortunate than other countries in terms of variety of flowering plants and richness of bee breeds. However, it lags behind the World ranking in the production of honey per hive. As a result of the development of beekeeping in our country and in the world, contribution will be made to the fields of economy and health. Because, besides honey, bees contribute to health as well as nutrition by producing pollen, propolis and royal jelly.Keywords
History of beekeeping, beekeeping in Turkey, honey production

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri