Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI
(VIKOR AND TOPSIS APPLICATIONS FOR PERSONNEL SELECTION )

Author : Hüdaverdi BİRCAN  ; Gülay DEMİR & Sinan DÜNDAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 331-344
    


Summary

ÖZET Karar verme hayatın her alanında kullanılan bir davranış şeklidir. Bireyler için günlük yaşamı kolaylaştırmak, işletmeler için varlıklarını devam ettirip en çok karı sağlamak, ülkeler için de diğer ülkelerle kıyaslanmasını sağlayacak kararlar almak gibi durumlar mevcuttur. Tüm bu durumlar için alınan kararlara yardımcı olan kriterler mevcuttur. Özellikle işletmelerde yöneticiler kararlarını alırken mevcut alternatifler arasından en uygun olanın seçilmesi ile karşı karşıya kalırlar. Yöneticiler için her konuda olduğu gibi, insan kaynakları açısından tercihlerde bulunurken en ideal çözüme ulaşma konusunda karmaşık değerlendirmelerin ve belirsizliklerin ortada olması, karar süreçlerinin önündeki en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin uygulanmasıyla karmaşıklıklar ve belirsizlikler minimize edilerek optimum tercihin yapılması sağlanır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından proje olarak yürütülen Sivas İş Geliştirme Merkezi’nde istihdam edilecek genel müdür pozisyonu için, adaylar arasından en uygun olanın seçimi amaçlanmıştır. Değerlendirmelerde, birbiri ile çelişen kriterlerin bulunduğu durumlarda alternatifler arasında sıralama ve seçim yapılmasına imkân veren VIKOR yöntemi ve alternatiflerin ideal çözüme yakınlık ve uzaklıklarının kıyaslanmasına imkân veren TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. VIKOR yöntemi işlem adımlarına göre GM005 ve GM103 kısaltmaları ile verilen alternatifler eş değerli olarak değerlendirilip sıralamada ilk sıralarda yer almışlardır. TOPSIS yöntemine göre GM103 ilk sırada yer alan genel müdür adayıdır. Uygulanan yöntemler sonucunda sıralama referans alınarak, en uygun genel müdür adayları belirlenerek şirketin yönetim kuruluna öneri olarak sunulmuştur.Keywords
VIKOR, TOPSIS, İnsan Kaynakları Yönetimi

Abstract

Decision making is a form of behavior used in all areas of life. There are situations such as facilitating daily life for individuals, maintaining their existence and providing the most profit for businesses, and making decisions for countries to compare with other countries. There are criteria that help the decisions taken for all these situations. Especially in the enterprises, while making their decisions, they are faced with choosing the most suitable one among the alternatives available. The presence of complexity of evaluations and ambiguities in reaching ideal solutions for preference of human resources emerges as the most important obstacle in front of the decision making processes for managers as in all matters. From this point of view, the application of the Multiple Criteria Decision Making methods allows for the optimization of such complexities and ambiguities to be minimized. In this study, the most suitable candidate was selected for the position of General Manager to be employed in Sivas Business Development Center, which is carried out by the Central Anatolian Development Agency as a project within the scope of the European Union Pre-Accession Assistance Tool. In evaluations, VIKOR method, which allows sorting and selection between alternatives where there are contradictory criteria, and TOPSIS method, which allows comparison of the proximity and distance of alternatives to the ideal solution, were used. The aim of the study is to measure the success of 2 alternative methods used in personnel selection. According to the VIKOR method process steps, the alternatives given with the abbreviations GM005 and GM103 are evaluated as equivalent and ranked first in the ranking. According to the TOPSIS method, GM103 is the candidate for the general manager who ranks first. Of these two alternative methods, TOPSIS offers only one candidate, while VIKOR offers two. It can be said that the TOPSIS method that proposes a single candidate is more successful in the selection of personnel. With reference to the ranking obtained from the methods applied, the most suitable general manager candidates are presented as suggestions to the board of the company.Keywords
VIKOR, TOPSIS, Human Resources Management

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri