Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL MARKA TERCİHİ VE YEŞİL SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON DETERMINING THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL SENSITIVITY ON GREEN BRAND PREFERENCE AND GREEN PURCHASES )

Author : Hasbiye DİZMAN   & Özlem TAŞTEPE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 374-378
    


Summary

Günümüzde çevre bilincine sahip olan tüketicilerin artmasıyla birlikte yeşil ürün farkındalığı da artmıştır. Çevreye karşı duyarlı olan tüketicilerin yeşil ürünlere daha fazla talep göstermesine bağlı olarak işletmelerde pazarlama faaliyetlerinde çevre dostu uygulamalara ağırlık vermektedir. Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin çevresel duyarlılığının yeşil marka tercihi ve yeşil ürün satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Verilerin analizinde, SPSS 18 ve AMOS 22 programından yararlanılmıştır. Çevresel duyarlılığın ekolojik boyutunun yeşil marka tercihini (β=0,70; p<0,05); kişisel boyutun yeşil marka tercihini (β=0,54; p<0,05) ve davranışsal boyutun yeşil marka tercihini (β=0,74; p<0,05) etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca yeşil marka tercihinin yeşil satın niyeti üzerindeki etkisinin (β=0,84; p<0,05) olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Yeşil Marka, Marka Tercihi, Satın Alma Niyeti.

Abstract

Today, green product awareness has increased with the increase of environmentally conscious consumers. The consumers who are sensitive to the environment give more importance to green products in the marketing activities in the enterprises due to the greater demand for green products. The aim of this research is to determine the effects of consumers' environmental sensitivity on green brand preference and green product buying behavior. SPSS 18 and AMOS 20 program were used to analyze the data. The ecological dimension of environmental sensitivity indicates green brand preference (β = 0.70; p <0.05); personal dimension was found to affect green brand preference (β = 0.54; p <0.05) and behavioral dimension affected green brand preference (β = 0.74; p <0.05). Furthermore, it was concluded that green brand preference had an effect on green buying behavior (β = 0.84; p <0.05).Keywords
Green Brand, Brand Preference, Purchasing Behavior.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri