Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİ EDEN FİZİKSEL RİSKLER: KARO ÜRETİMİ ÖRNEĞİ
(PHYSICAL RISKS AFFECTING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: TILE PRODUCTION EXAMPLE )

Author : Berrin Gökçek YILMAZ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 317-330
    


Summary

Yapılan çalışmanın amacı seramik karo üretiminde iş sağlığı ve güvenliğine etki eden fiziksel risklerin araştırılması ve belirlenen sağlık ve güvenlik risklerine karşı çözüm önerileri sunulmasıdır. Seramik karolar kil, kuvars, feldspat, mermer gibi inorganik hammaddelerin belirli oranlarda karıştırıldıktan sonra istenen ebatlarda preslenerek sırlı veya sırsız, desenli veya desensiz olarak pişirilmesi suretiyle elde edilen yer veya duvar kaplamalarıdır. Seramik karo üretimi, üretim süreçleri ve girdi hammaddeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Sektörde meslek hastalıkları görülme riski çok fazladır. Bu nedenle çalışanların meslek hastalıklarından korunmaları için sektöre özel risk etmenlerinin araştırılarak, önleyici ve koruyucu tedbirler alınması önem arz etmektedir. Yapılan çalışma kapsamında karo üretim süreçlerinde karşılaşılan toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim gibi fiziksel risk etmenleri açıklanarak, sağlık ve güvenliğe olan etkisi üzerinde durulmakta ve koruyucu tedbirlere değinilmektedir. Seramik karo sektöründe fiziksel risk etmenleri değerlendirildiğinde kuvars, mermer gibi hammaddelerin önemli bir toz kaynağı olduğu ve meslek hastalıklarına yol açtığı, masse hazırlama, presleme, rektifiye gibi üretim bölümlerinin gürültü ve titreşim kaynağı olduğu görülmektedir.Keywords
Karo, Seramik, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Risk etmenleri.

Abstract

The aim of this study is to investigate the physical risks which affects occupational health and safety in ceramic tile production and to present solutions to the identified health and safety risks. Ceramic tiles are floor or wall coverings obtained by mixing the inorganic raw materials such as clay, quartz, feldspar, marble in certain proportions and after shaping in desired sizes, fired glazed or unglazed, patterned or un-patterned. The ceramic tile production is in a very hazardous class according to the Hazardous Class List on Occupational Health and Safety with the production processes and input raw materials. The risk of occupational diseases is very high in the sector. Therefore, it is important to take preventive and preventive measures to investigate the specific risk factors of the sector in order to protect employees from occupational diseases. Within the scope of the study, the physical risk factors such as dust, noise, thermal comfort, lighting and vibration encountered in the ceramic production processes are explained and their effects on health and safety are emphasized and protective measures are addressed. When the physical risk factors are evaluated in the ceramic tile sector, it is seen that raw materials such as quartz and marble are important source of dust and cause occupational diseases, and production departments such as mass production, pressing and rectifying are the sources of noise and vibration.Keywords
Tile, Ceramic, Occupational Health, Occupational Safety, Risk factors.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri