Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZLATA FİLİPOVİÇ’İN ZLATA’NIN GÜNLÜĞÜ ESERİNDE “ÖTEKİ” VE “ÖTEKİLEŞTİRME”
(“OTHER” AND “OTHERING” IN ZLATA’S DIARY BY ZLATA FILIPOVICH )

Author : Engin BÖLÜKMEŞE   & Serkan BAYRAKTAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 306-316
    


Summary

Tarihte geçmişten günümüze kadar sayısız katliam ve savaş gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın sonlarında, Avrupa’nın doğusunda çok kanlı bir soykırım gerçekleşmiştir. Bu soykırımın izleri hala Balkanlar’da kendisini göstermektedir. 8372 Bosnalı Müslümanın ölümüne sebep olan Srebrenica Soykırımı’nın habercisi Bosna Savaşı’dır. Bosna Savaşı, Yugoslavya coğrafyasındaki üç etnik unsurun arasında gerçekleşmiştir. Yugoslavya’nın parçalanması ve Bosna Hersek devletinin kurulması ile sonuçlanan bu savaş, çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Hırvat asıllı Bosnalı yazar Zlata Filipoviç’in otobiyografik eseri Zlata’nın Günlüğü kitabı imgebilimsel ve eklektik bir yaklaşımla incelenecektir. Bu eklektik yaklaşım; psikanaliz, tarih ve toplumbilim gibi alanları içine almaktadır. Bosna Savaşı’nın toplum üzerindeki etkilerinin, etnik unsurlar arasındaki ötekileştirmenin ve savaşın yarattığı taraflar arasındaki ötekileştirmenin bir çocuğun gözünden nasıl aktarıldığı irdelenecektir. Bosna Savaşı’nda savaşan etnik unsurlar arasındaki tek farkın inanış biçimleri olmasından ötürü bu durum büyük ölçüde ötekileştirmenin açığa çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple, eser ve eserin işlendiği ile etkilendiği dönem hakkında nesnel veriler ışığında, “öteki” ve “ötekileştirme” kavramları irdelenecektir.Keywords
Bosna Savaşı, Zlata Filipoviç, Zlata’nın Günlüğü, İmgebilim, Ötekileştirme

Abstract

From past to present, innumerable massacres and wars has occured in the history. In the later of 20th century, a very bloody genocide has occured in the east of Europe. The tracks of this genocide is still showing itself in Balkans. Bosnian War is the preview of Srebrenica Genocide which caused the death of 8372 Bosnian Muslims. Bosnian War has occured between three ethnic constituents in Yugoslavia geography. This war which ended up with split of Yugoslavia and found of Bosnia and Hercegovina state formed the main center line of this work. In this work, Croatian origin Bosnian writer Zlata Filipoviç’s autobiographical book Zlata’s Diary will be analyzed with an approach imagological and eclectical. This eclectical approach includes the fields as psychoanalysis, history and sociology. How the effects of the Bosnian War on the society, othering between ethnical constituents and the sides which were formed by the war were transferred through the sight of a child will be examined. The only difference between the ethnic constituents which were fought in Bosnian War is their belief forms caused to come off the othering on a large scale. Thus, “other” and “othering” will be examined about the book and the period which has treated and effected in the objective datas.Keywords
Bosnian War, Zlata Filipoviç, Zlata’s Diary, Imagology, Othering

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri