Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Bir İhtilâc-Nâme-Segir-Nâme Nüshası Üzerine
(Copy On A New Twitch Namah- Ihtilâc-Namah )

Author : İlyas KAYAOKAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 219-239
    


Summary

Seğir-nâme diğer adıyla ihtilâc-nâme; vücudun sırasıyla baş kısmından ayağa doğru çeşitli uzuv ve kısımlarının hafifçe kıpırdamasından hareketle geleceğe yönelik temenni, tahmin ve hükümlerde bulunan eserlere verilen umumî addır. Bir nevi tabir, fal kitapları sayılan seğir-nâmelerin tespit edebildiğimiz yurtiçi ve yurtdışındaki nüsha sayısı seksenden fazladır. Bu makalede katalog kayıtlarına girmemiş müellifi ve istinsah tarihi meçhul yeni bir seğir-nâme metni tanıtılacaktır. Hazâ Kitâb-ı İhtilâc-nâme Budur başlıklı mensur seğir-nâme, baş ve son yaprakları eksik bir mecmua içerisindedir. Metin, ihtiva ettiği 161 seğir tabiri ile Türk edebiyatındaki en hacimli örneklerden biri konumundadır. 17. asırda yazılmış olabileceğini tahmin ettiğimiz eserde Eski Anadolu Türkçesi devrinin dil ve imla hususiyetleri de göze çarpmaktadır. Çalışmamızda; seğir-nâmenin tanıtılıp incelemesi, diğer seğir-nâmelerle mukayesesi ve transkripsiyonlu aktarımı yapılacak, son bölümde metnin orijinaline de yer verilecektir. Şahsî kütüphanemizde kayıtlı bu seğir-nâmenin gün yüzüne çıkarılıp incelenmesiyle, ileride yapılacak yeni çalışmalara katkı sunması beklenmektedir.Keywords
Seğir-nâme, ihtilâc-nâme, fal, organ, metin neşri.

Abstract

Twitch namah, also known as ihtilâc-namah; from the head to the feet, respectively, of the body based on the slight movement of various organs and organ parts the desire for the future is the common name given to the works made in the forecasts and provisions. These works are considered a kind of fortune telling and comment books. The number of copies at home and abroad that we can determine is more than eighty. In this study, a new text of twitch namah, whose author and the date of spelling is unknown, will be introduced. Prose twitch namah titled Hazâ Kitâb-ı İhtilâc-nâme Budur, the head and the last leaves are in a missing magazine. The text contains comments on 161 organs, with this aspect, it is one of the most voluminous examples in Turkish literature. In the work that we thought might have been written in the 17th century, the language and spelling characteristics of Old Anatolian Turkish period are also outstanding. In our study; introducing and examining the twitch namah, its comparison with the other twitch namahs and its transcriptional transfer will be done. The original text of the text will also be included in the last section. It is expected to contribute to new studies to be made in the future by revealing and examining this twitch namah registered in our personal library.Keywords
twitch namah, ihtilâc-namah, fal, organ, publication of text.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri