Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEACHER RESEARCH ON FIRST LANGUAGE USE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
(İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE BİRİNCİ DİL KULLANIMI ÜZERİNE ÖĞRETMEN ARAŞTIRMASI )

Author : Adnan DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 256-260
    


Summary

İkinci veya yabancı dil öğretiminde örgütlü öğretim şekilleri olarak metot değişimleri aralıksız sürmüştür. Her bir metot öncekilerden daha iyi olduğunu iddia eder. Metotlar ikinci dil eğitim etkinliğine tepeden aşağıya ortak yaklaşımla bakarlar. Her metodun beslendiği öğrenme ve dil kuramı farklı olduğundan ikinci dil öğretimine bütüncül bir yaklaşımla yaklaşmazlar. Dil karmaşık bir olgudur ve bundan ötürü dili sırf bir ifade veya iletişim aracı olarak tanımlamak dili tarih ve sosyo-kültürel bağlantılardan kopuk zamanda donuk ve statik olarak görmektir. Metot kavramı en iyimser görüşle parçalı bir dil bakışı sunar ve hiçbir metot tarafsız değildir. Her biri belli bir dünya görüşünü yansıtır ve eşit olmayan güç ve baskınlık ilişkilerince şekillenir. Alternatif bir metot yerine metoda alternatif ihtiyacı her geçen gün artmakta. Bu ihtiyaç postmetot durumuna zemin hazırlamıştır. Postmetot pedagojisi biz dil eğitimcilerine mükemmel metot için kuramcılarına yönelmeyi bırakıp kişisel kuramlarımızı geliştirmemizi öğretir. Bu makalede postmetot pedagojisinin rehberliğinde sınıf etkinliklerimde birinci dilin kullanımını konu alan öğretmen araştırmamın ön sonuçlarını sunacağım. Ugulama süreci devam ettiğinden etkinliğiyle ilgili olarak sadece ön değerlendirme yapabileceğim.Keywords
Postmetot pedagojisi, eleştirel pedagoji, birinci dil kullanımı, ikinci dil kullanımı

Abstract

There has been a constant change of methods as organized ways of teaching a second or foreign language. Each method claims to be an improvement on previous methods. They follow a top-down, one-size-fits-all approach to L2 practice. Since each method is fed by a different theory of learning and language, they fail to take a holistic approach to L2 teaching. Language is a complex phenomenon and therefore defining language as merely a tool for expression or communication would be treating language as static and frozen in time with no history or socio-cultural connections. The concept of method offers, at best, a fragmented view of language, and no method is neutral. Each reflects a particular view of the world and is shaped by unequal relations of power and dominance. There is a growing need for an alternative to method rather than an alternative method. This need has paved the way for what is called the postmethod condition. The postmethod pedagogy teaches us as language teachers to stop turning to theorists for the perfect method and develop our personal theories. Guided by postmethod pedagogy, I will present preliminary results of teacher research concerning first language use in my classroom practice. The treatment phase is in progress, and I can only make a preliminary assessment of its effectiveness.Keywords
Postmethod pedagogy, critical pedagogy, use of first language, second language teaching

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri