Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PERFORMANS: BRICS ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS PERFORMANCE: A RESEARCH ON BRICS COUNTRIES )

Author : Nedim YILDIZ   & Nedim YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 206-218
    


Summary

Küresel ticaret hacminin artmasıyla lojistik sektörüne verilen önem ülkelerin hem ulusal ekonomilerinde oluşturduğu etki hem de artan ticari hacimlerinin rekabet edebilirlik düzeyine sağladığı katkıdan dolayı yıllar içinde büyük artış göstermiştir. Ülkelerin temel lojistik süreçleri, lojistik altyapısı hakkında bilgi veren Lojistik Performans Endeksi yüksek olan ülkelerin ticari hacimlerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Dünya Bankası’nın hazırlamış olduğu Lojistik Performans Endeksi’nde belirtilen kıstasları dikkate alarak atacakları adımları bu yönde belirleyen ülkelerin, uluslararası ticarette rekabet üstünlüğünü ele geçirecekleri de iddia edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, lojistik performans ile ülkelerin dış ticaret hacimleri arasındaki ilişkinin yükselen ekonomiler arasında yer alan ve küresel ticaret hacminden gittikçe daha fazla pay almaya başlayan BRICS ülkeleri açısından araştırılmasıdır. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile BRICS adını alan bu ekonomik oluşum lojistik alanında da son yıllarda büyük yatırımlar yapmış ve bu alanda da söz sahibi olmaya başlamışlardır. Araştırma kapsamında söz konusu ülkelerin ulusal ekonomik verileri elde edilerek bu verilerin mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Verilerin elde edilmesi sürecinde araştırma kapsamında yer alan ülkelerin resmi kurumlarının yayınladığı raporlardan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ekonomik düzeyleri ve ihracat rakamları açısından başarılı olan BRICS ülkelerinin lojistik performans kriterleri açısından henüz aynı başarıya ulaşamadıkları görülmektedir.Keywords
Uluslararası Ticaret, Lojistik Performans, BRICS Ülkeleri

Abstract

The importance attached to the logistics sector with the increase in the global trade volume has increased over the years due to the impact of the countries on their national economies and the contribution of the increasing trade volumes to the competitiveness level. It is observed that countries with high Logistics Performance Index, which provide information about the basic logistics processes of the countries and the logistics infrastructure, have high commercial volumes. In addition, it is claimed that the countries that determine their steps in this direction by taking into consideration the criteria specified in the Logistics Performance Index prepared by the World Bank in this direction will also gain the competitive advantage in international trade. The purpose of this study is to investigate the relationship between logistics performance and foreign trade volumes of countries in terms of BRICS countries, which are among the emerging economies and are getting more and more shares from the global trade volume. With the combination of the initials of Brazil, Russia, India, China and South Africa countries, this economic unity, which is called BRICS, has made great investments in the field of logistics in recent years and has started to have a say in this field. Within the scope of the research, it is aimed to obtain national economic data of these countries and evaluate them comparatively. In the process of obtaining the data, the reports published by the official institutions of the countries included in the research will be used. As a result of the research, it is seen that BRICS countries, which are successful in terms of their economic levels and export figures, have not yet achieved the same success in terms of logistics performance criteria.Keywords
International Trade, Logistics Performance, BRICS Countries

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri