Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANININ ÇEVRE YÖNETİMİ ANA HİZMET ALANI ÖZELİNDE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY STRATEGIC PLAN ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MAIN SERVICE FIELD )

Author : Filiz TUFAN EMİNİ   & Ezgi IŞIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 192-205
    


Summary

Stratejik yönetim, işletme yönetiminde başlayan bir uygulama olup yeni kamu yönetimi anlayışı ile kamu kurumlarında da büyük önem kazanmaya başlamıştır. Stratejik yönetim açısından Türkiye’de gelinen son nokta, bütün kamu kurumlarının stratejik plan hazırlama zorunluluğudur. Stratejik plan hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar, etkili bir vizyon ve misyon belirlenmesi, vizyon ve misyona uygun amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara uygun hedeflerin belirlenmesidir. Bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-19 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çevre yönetimi ana hizmet alanı açısından incelenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre yönetimi ana hizmet alanı altında, sürdürülebilirlik ilkesine önemle vurgu yapmaktadır. Kurumun stratejik planında, sürdürülebilirlik ilkesine ve mevzuata bağlı kalarak beş ana başlık belirlenmiştir. Çevre yönetimi altında bu beş başlığa uygun olarak da yedi hedef belirlenmiştir. Stratejik planlamada oluşturulan bu yedi hedefin faaliyet programları ve performans programları üzerinden gerçekliğe ne kadar uygun olup olmadığının tartışılacağı bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, belirlediği hedeflere ne kadar ulaşabildiği ve bütçenin tutarlılığı ortaya konmuşturKeywords
Sürdürebilirlik, hedef, performans göstergesi, bütçe, çevre

Abstract

ABSTRACT Strategic management has started in business management and it has gained great importance in public institutions with the new public management approach. The final point in terms of strategic management in Turkey, all public institutions must prepare a strategic plan. There are some points to be considered while preparing the strategic plan. These are the determination of an effective vision and mission, the determination of the goals suitable for the vision and the mission, and the determination of the targets suitable for these goals. In this study, the Strategic Plan of Istanbul Metropolitan Municipality covering the years 2015-19 is analyzed in terms of environmental management main service area. Metropolitan Municipalities have powers, duties and responsibilities regarding environmental management. Istanbul Metropolitan Municipality emphasizes the principle of sustainability under the main service area of environmental management. Five main headings have been determined in the strategic plan of the institution, adhering to the sustainability principle and legislation. Under the environmental management, seven targets have been determined in accordance with these five topics. In this study, it will be discussed whether or not these seven goals created in strategic planning are suitable for reality through the activity programs and performance programs.Keywords
Sustainability, target, performance indicator, budget, environment

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri