Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRİŞİMCİLİĞİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP ON REGIONAL DEVELOPMENT )

Author : Burcu DOĞAN    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 1
Page : 8-17
    


Summary

Bölgesel kalkınma kavramı, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere kadar her düzeydeki ülkelerin federal ya da üniter anlamda topyekün kalkınmaları için gerekli bir takım politikaları içermektedir. Elbette sınırlı kaynakların en etkin biçimde kullanılması neticesinde beklenilen kalkınma sonuçlarının alınabilmesi ancak, çok akılcı politikalarla mümkündür. Doğru politikaların uygulanması ile ülkeler hem bölgesel kalkınma aracılığıyla hem ülke düzeyindeki kalkınmayı sağlamış hem de bölgeler arası gelişmişlik farkını en az seviyeye indirmiş olacaklardır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere uygulanan enstrümanlardan bir tanesi de girişimciliğin teşvikidir. Bu vesile ile bölgede başta istihdam artışı olmak üzere, üretim, ekonomik ürünlerin katma değerleri ve dolayısıyla da dışa taşan fayda da artış sağlanacaktır. Biz bu çalışmada, bölgesel kalkınma için girişimciliğin önemi üzerinde duracağız. Böylece bir bölgede girişimciliğin teşvikine yönelik uygulanan politikaların söz konusu bölgedeki tüm ekonomik unsurlar üzerindeki etkisi örneklerle göz önüne serilecektirKeywords
Girişimcilik, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma

Abstract

The concept of Regional Development includes a number of necessary policies in terms of total development either federal or unitary varying from at every level such as developed countries to under developed countries. For sure, obtaining anticipated development results by using the limited sources the most effectively is only possible by logic and rational policies. By applying the accurate and right policies, the countries will be ensuring both national development and be minimizing interregional level of development through regional development. One of the instruments applied to achieve this goal is also incentive entrepreneurship. This increase in employment in the region, including in particular occasion, production, an increase in the external value-added benefit to overflowing and hence the economic product will be provided. In this study, we will focus on the importance of entrepreneurship for regional development. Thus, an effect on all economic aspects of the question of policies in the region for the promotion of entrepreneurship will be unfolded with examples.Keywords
Entrepreneurship, Development, Regional Development

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri