Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONSTRUCTING MUSLIMS’ IDENTITY IN FRANCE’S PUBLIC DISCOURSE
(CONSTRUCTING MUSLIMS’ IDENTITY IN FRANCE’S PUBLIC DISCOURSE )

Author : Nadia LAHDILI  ; Emrah AYHAN & Yılmaz BİNGÖL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 116-125
    


Summary

Kimlik, Fransa'da çok karmaşık bir konudur, bu yüzden milliyetçilik konusu da Fransız siyasetinde tartışmalıdır. Fransa'da göçmen kökenli birçok insan vardır, çünkü bu ülke göçmenler için Avrupa'nın en cazip ülkelerinden birisidir. Bu çalışma, Fransa'da yaşayan Müslümanlar örneğinde göçmen kökenli olma ile ilgili konuları tartışmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma Fransız Müslümanlara yönelik kimlik meselesini, kamusal söylemin din veya kültürü kimlik olgusu ile karşılaştırmalı olarak nasıl tanımladığını üzerinden araştırmaktadır. Cumhuriyetçi vatandaşlık modeli ve Fransız laikliğinin siyasi fikirleri Müslümanları “uyun sağlayamamış” ve “uyumsuz” olarak tanımlamaktadır. Çünkü Müslümanların dini özgürlük talepleri Fransız ulusunun sivil dini olarak da bilinen laiklik ilkesi ile çelişmektedir. Fransız kamusal söylemi, göçmen kökenli Müslümanları özellikle ulusal aidiyetlerine göre sorgulamaktadır. Bu nedenle, Fransız devleti ve toplumu Müslümanları Fransızca olarak algılamaz, çünkü onlara göre İslam'ı uygulamak veya bu gibi taleplerini dile getirmek, Fransız kültürel değerleriyle ve ayrıcalıklı ve üyelik şartı gerektiren vatandaşlık modeliyle çelişmektedir.Keywords
Fransız Müslümanları, laiklik, kamusal söylem, milliyetçilik, ulusal kimlik.

Abstract

Identity is a very complex issue in France, and so is nationalism contentious in French politics. There are many people with an immigrant background in France, because this country one of the most attractive destination country in Europe for immigrants. This study discusses the issues of immigrant background by the case of Muslims living in France. In this sense, this study explores the issue of identity among French Muslims, and the role of public discourse in recognizing religion or culture vis-à-vis identity. The Republican model of citizenship and political ideas of French secularism portray Muslims as ‘unintegrated’ and ‘unfit’. Because their demand for religious freedom contradicts with what is considered as the civil religion of the French nation, laïcité principle. The French public discourse often questions Muslims with immigrant origin [in particular] in national belonging. Therefore, French state and society do not perceive Muslims as French because they believe that practicing Islam or raising such demand contradicts with the values of the French culture and citizenship model, which is in large exclusive and member-conditioning.Keywords
French Muslims, laïcité, public discourse, nationalism, national identity.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri