Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu Faaliyetlerinin Kuzey Suriye’de Öğrenci ve Toplum Üzerindeki Etkisi
(The Effect Of Gaziantep University Cerablus Vocational School Activities On Students And Society In North Syria )

Author : Fehmi SOĞUKOĞLU  Güven Bahar  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Savaş ve çatışma durumlarının hem toplumsal uyum hem de ruh sağlığı üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Savaş bölgelerinde insani faaliyetler son bulmakta, hak, adalet ve güvenlik isteği artmaktadır. Toplumsal uyumu sağlamak ve eğitimli toplumlar oluşturmak için eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz, Kuzey Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelere yükseköğretim hizmeti götürerek, bölgenin normalleşmesine katkı sağlamıştır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cerablus’ta meslek yüksekokulu açmıştır. Bu çalışmada, Cerablus Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Suriyeli gençlerin yaşadıkları eğitim süreci ve bu eğitimin onların hayatına olan katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Makalede, ilgili yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler arasında yapılan anketin sonuçları paylaşılmaktadır.

Keywords
Suriye’deki Öğrenciler, Toplumsal Uyum, Eğitim, Gaziantep Üniversitesi.

Abstract
War and conflict have negative effects on both social cohesion and mental health. In war zones, humanitarian activities come to an end and the desire for rights, justice and security is increasing. Education plays an important role in ensuring social cohesion and building educated societies. In this context, our country contributed to the normalization of the region by providing higher education services to the safe zones it established in Northern Syria. In this context, in 2018-2019 academic year, he opened a vocational school in Jarablus with the decision of the Presidency. In this study, it is aimed to determine the education process of Syrian youth studying at Jarablus Vocational School and their contribution to their lives. In this article, the results of the survey conducted among the students studying at the college are shared.

Keywords
Students in Syria, Social Integration, Education, Gaziantep University

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri