Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞÎİ DÜŞÜNCEDE MÂRİFETULLAH (HİCRÎ V. YÜZYILA KADAR)
(MĀRİFETULLAH İN SHİA (UP TO THE 5TH CENTURY) )

Author : Fehmi SOĞUKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 895-899
    


Summary

Hicrî V. yüzyıla kadar olan dönemde Şîa’da ahbârî ve usûlî olmak üzere iki gelenek oluşmuştur. Ahbârî gelenek Akâid ve Fıkıh başta olmak üzere bütün dinî bilgileri imamlardan gelen rivayetlere dayandırır. Usûlî gelenek ise imamlardan gelen rivayetleri dikkate almakla beraber aklî istidlâllere önem verir. Her iki gelenekte de hicrî V. yüzyıla kadar olan dönemde mârifetullah konusunun işlendiği görülmektedir. Usulî gelenek mârifetullah konusunu kelâmî bir zeminde incelemektedir. Rivâyetler göz önünde bulundurulduğunda ise ahbârî geleneğin kelâmî bağlamın ötesinde irfânî bir mârifetullah ortaya koyduğu tespit edilmektedir. Cafer-i Sâdık başta olmak üzere imamlara, mârifetullahla ilgili birçok rivâyet isnâd edilmektedir. Bu rivâyetlerde mârifetullahla mârifetü’l-imam kavramlarının iç içe geçtiği de görülmektedir.Keywords
Kelâm, Şia, Mârifetullah, Mârifetü’l-imâm, Ahbârî, Usûlî

Abstract

Two schools formed in the Shi’a doctrine until the fifth century, they are usulia and akhbaria. Al-Akhbaria refers to the imams in all the information. Al-Usulia is concerned with mental reasoning with an interest in rumors (hadiths). In both traditions it is seen that the issue of mariifetullah was studied in the period up to the 5th century. Al-Usuli tradition examines the issue of marifetullah on a theological basis. When the narrations are taken into consideration, it is determined that the akhbari tradition has revealed a wisdom mârifetullah beyond theological context. Many narrations about marifetullah are attributed to imams. In these narrations, it is seen that marifetullah and marifetü’l-imam are intertwinedKeywords
Theology, Shia, Marifetullah, Marifetü’l-imam, Al-Akhbaria, Al-Usulia

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri