Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRŞEHİR İLİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN EVLİLİK VE BOŞANMA KONULARINA BAKIŞI
(WORKING AND MARRIED WOMEN’S VIEW OF MARRIAGE AND DIVORCE IN KIRSEHIR )

Author : Gülçin CEBECİOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 23
Page : 841-852
    


Summary

Modernleşmeyle birlikte toplumsal kurumlarda meydana gelen değişim dönüşüm toplumun temel taşı olan aile kurumunu da önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle kadınların çalışma hayatında yer almaya başlamasıyla toplumsal cinsiyet rollerinde de bir farklılaşma görülmeye başlamıştır. Çalışan kadın artık evi, eşi ve çocuklarıyla ilgilenmesinin yanı sıra eşinin evin geçimini sağlama rolünü de paylaşmaktadır. Ancak bu durum kadının rol ve görevlerini algılayış tarzını çok da etkilememektir. Dahası kadınların toplumsal cinsiyet rollerini algılayış şekilleri onların evlilik ve boşanma olgularına bakışını da etkilemektedir. Söz konusu çalışmada da evli ve çalışan kadınların evlilik ve boşanma konularına bakışı ele alınmıştır. Bu kapsamda niteliksel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği uygulanmış ve Kırşehir ilinde yaşayan evli ve farklı mesleklerden 24 kadınla görüşme yapılmıştır. Kartopu örnekleme tekniğiyle ulaşılan katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler Maxqda 2018.02 bilgisayar destekli program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise kadınların; aile içinde rol ve görevlerin eşler arasında paylaşılması gerektiğini düşünen eşitlikçi kadınlar ile geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini içselleştiren kadınlar olmak üzere iki ayrı gruba bölündüğü ve buna paralel olarak da her iki grubun evlilik ve boşanma konularındaki görüşlerinin farklılaştığı görülmüştür.Keywords
Kadın, evlilik, boşanma, iş hayatı, toplumsal cinsiyet rolleri.

Abstract

Changes and transformations observed in social institutions have also affected family, called the cornerstone of society. Most especially, women’s taking more part in working life there has been a change in gender roles. Working women share their husbands’ role to earn their keeps in addition to their care for house, husband and children. However, this situation has not affected the way women perceive their roles and duties. Moreover, the women’s understanding of gender roles also affect the way they see marriage and divorce. Therefore working and married women’s view of marriage and divorce is studied in this paper. In this context, indebt interview technique, a qualitative research technique, is applied and 24 married women working in different jobs living in Kirsehir are interviewed. Data obtained after in-debt interviews with the participant who were reached via snow-ball sampling technique were analyzed with computer-based program Maxqda 2018.02 program. As a result, it is found out that there are two groups of women which includes equalitarian women who think that men and women should share roles and duties in the family and women interiorize traditional gender roles. And concordantly it is seen that the views of both groups on marriage and divorce become different.Keywords
Women, marriage, divorce, working life, gender roles.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri