Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES FOR TURKEY AND THE EUROPEAN UNION )

Author : Aslı Özen ATABEY  & Burcu KILINÇ SAVRUL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 23
Page : 820-840
    


Summary

Uluslararası ölçekli piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlayarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, bilim ve teknoloji alanında lider konumda olmayı amaçlayan ülkeler günbegün Ar-Ge’ye verdikleri önemi arttırmışlardır. Bu doğrultuda gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye, özellikle çerçeve programları ile Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaya yönelik politikalar belirleyerek uygulamaya koymuşlardır.Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olmak üzere üç farklı uygulamayı barındıran Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgi birikiminin artırılarak bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır. Ar-Ge faaliyetleri açısından Avrupa Birliği ve Türkiye’nin performansını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge personel ve araştırmacı sayısı, patent başvuru sayısı, ileri teknoloji ihracatı gibi göstergelerin 2000-2017 yılları arasındaki seyri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Keywords
Ar-GE faaliyetleri, Türkiye, AB, AR-GE Personel, Patent Başvuru Sayısı

Abstract

Countries that aim to achieve sustainable economic growth and become a leader in science and technology by providing competitive advantage in international markets have increased the importance they attach to R & D. In this regard, both the European Union and Turkey, particularly by identifying policies to increase their R & D activities with the framework programs were put into practice. R & D, which includes three different applications: basic research, applied research and experimental development; This course covers creative activities and scientific and technical activities carried out on a systematic basis in order to increase the knowledge of culture, people and society and use it to design new processes, systems and applications. The European Union and Turkey's performance in terms of R & D activities in this study aims to reveal; The progress of indicators such as R & D intensity, number of R & D personel and researchers, number of patent applications, and export of advanced technology between 2000-2017 has been examined comparatively.Keywords
R&D Activities, Turkey, EuropeanUnıon, R & D Staff, Patent Applications.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri