Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK TUTUMLARININ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE İNFLUENCE OF THEETHİCAL ATTİTUDES OF ACCOUNTANTS OVER CORPORATE REPUTATİON MANAGEMENT )

Author : Kadir AYDIN  & Hilmi Erdoğan YAYLA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 67-97
    


Summary

Bu araştırmada mesleki etik tutumları ve kurumsal itibar kavramları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ayrıca mesleki etik tutumunun kurumsal itibar kavramına olan etkisini araştırmak için TRC1 bölgesinde bulunan 515 muhasebe meslek elemanının samimi cevaplarından yararlanılmıştır. Oluşturulan 6 hipotez öncelikle SPSS 21 ve AMOS 21 programları aracılığıyla değerlendirilmiş, modelin uygunluğu faktör analizi, parametrelerin uygunluğu ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tartışılarak mesleki etik tutumunun kurumsal itibar kavramına etkisi yorumlanmıştır. Örgütler için kurumsal itibarın önemi düşünüldüğünde mesleki etik kavramı büyük bir önem taşımaktadır.Keywords
Ahlak, Etik, Muhasebe, Meslek Etik ve Kurumsal İtibar

Abstract

In this research, professional ethic attitudes and corporate reputation concepts are examined in detail. Moreover, in order to investigate the effect of professional ethics on the concept of corporate reputation, sincere answers of 515 professional accountants in TRC1 region were utilized. The 6 hypotheses generated were first evaluated through SPSS 21 and AMOS 21 programs, and the suitability of the model was tested by factor analysis, the fit of the parameters and confirmatory factor analysis. The results obtained are discussed and the effect of professional ethic attitude on the concept of corporate reputation is interpreted. The concept of professional ethics is of great importance when considering the importance of corporate reputation for organizations.Keywords
Morality, Ethics, Accounting, Professional Ethics and Corporate Reputation

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri