Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPORTANCE OF WEARABLE TECHNOLOGY IN HEALTHCARE
(THE IMPORTANCE OF WEARABLE TECHNOLOGY IN HEALTHCARE )

Author : Nevin AYDIN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 759-764
    


Summary

Akıllı saat, akıllı telefon ve akıllı kıyafetler gibi giyilebilir cihazların birçoğunun günlük yaşamımızda avantajları vardır. Örneğin, akıllı telefonlar günün 24 saati her yere taşınır. Akıllı telefonların geniş ekranları birçok yararlı ve ilginç görevi yerine getirmede çok yardımcı oldu. Sınırlı sayıda sensör ve bu sensörlerden bazılarının konumu akıllı telefonların işlevselliğini kısıtlayabilir. Giyilebilir sağlık cihazları, insanların sağlık koşullarının kontrolüne yardımcı olabilir. Bir hastalığın erken teşhisi veya tedaviden sonraki takip için bir rehber olabilir. Elektronik cihaz teknolojisindeki devrim, tüm dünyada sağlığı izlemek için daha güvenilir ve uyarlanabilir giyilebilir cihazlar tasarlamayı mümkün kılmaktadır. Giyilebilir sağlık cihazları aşağıdaki parametreleri ölçer: kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı, kan oksijen satürasyonu, kan şekeri, cilt terlemesi, kapnografi, vücut ısısı, hareket değerlendirmesi. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde giyilebilir teknolojilerin önemi, bu teknolojilerin bugünü ve geleceği ele alınacaktır.Keywords
Giyilebilir sağlık cihazları, giyilebilir sistemler, sensörler

Abstract

Many of the wearable devices such as smartwatch, smartphone and smart clothes have advantages in our everyday lives. For example, smartphones are carried everywhere 24 hours a day. The large screens of smartphones became very helpful in accomplishing many useful and interesting tasks. A limited number of sensors and the location of some of these sensors can restrict the functionality of smartphones. Wearable health devices can help control the health conditions of people. It is can serve as a guide for early diagnosis of a disease or the follow-up after a treatment. The revolution in electronic device technology makes it possible to design more reliable and adaptable wearable devices for health monitoring around the world. Wearable health devices measure the following parameters: heart rate, blood pressure, respiratory rate, blood oxygen saturation, blood sugar, skin sweating, capnography, body temperature, motion evaluation. In this study, the importance of wearable technologies in healthcare, the current and future of these technologies will be discussed.Keywords
Wearable health devices, wearable systems, sensors

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri