Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOORA YÖNTEMİ İLE ORDU İLİ TURİSTİK DESTİNASYONLARININ ÖNEM DERECESİNE GÖRE BELİRLENMESİ
(DETERMINATION ACCORDING TO IMPORTANCE OF ORDU PROVINCE TOURISTIC DESTİNATIONS WITH MOORA METHOD )

Author : Hakan AKYURT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 747-758
    


Summary

Turizmin artan önemi ile birlikte, destinasyonlardaki turistik alanların önemi daha da artmıştır. Ekonomik koşulların zorluğu nedeni ile turizm alanları içerisinde yatırım yapılacak yerlerin belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu nedenle, bir turizm destinasyonunda hangi turistik alanların turistik talep açısından daha çok talep alacağının belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma ile hedeflenen ilk amaç, Ordu ili turizm alanlarından hangilerinin diğer turizm alanlarına göre daha önemli olduğunun belirlenmesidir. Diğer amaç ise, uzman görüşleri ile elde edilen bilgiler doğrultusunda Ordu turizmi için önemli olan bu turistik alanlara yönelik olarak yatırımların artmasını sağlamaktır. Turistik talep açısından önemli olan bu destinasyonların turizm kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınması hedeflenmektedir. Bu çalışma da, Ordu ili genelinde belirlenmiş ve turistik talep alan 20 turistik alanın hangisinin daha önemli olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Belirlenen 4 temel kriter yardımı ile turistik alanların önem dereceleri ortaya konmuştur. Ordu ilinde turizm alanında çalışmakta olan otel yöneticileri, seyahat acentesi sahipleri, turizm kamu yöneticileri ve akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Elde edilen uzman görüşleri MOORA yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Boztepe ve Çambaşı Yaylası en önemli iki turistik destinasyon olarak belirtilmiştir. Çalışmanın Ordu ili turizm yöneticilerine yol göstermesi ve Ordu ili turizmine katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords
Turizm, Ordu ili turizm, Turistik destinasyon, Moora yöntemi

Abstract

Due to the difficulties of economic conditions, it has become important to determine the places to invest in tourism areas. Therefore, it is necessary to determine which touristic areas will receive more demand in terms of tourist demand in a tourism destination. The first aim of the study is to determine which of the tourism areas of Ordu are more important than the other tourism areas. The other objective is to increase the investments in these touristic areas which are important for Ordu tourism in accordance with the information obtained with expert opinions. These destinations, which are important in terms of tourist demand, are targeted to be taken into consideration by the public and private sector executives. In this study, it is aimed to determine which of the 20 touristic areas which are determined in the province of Ordu and receive tourist demand is more important. With the help of 4 basic criteria, importance levels of touristic areas were determined. The opinions of hotel managers, travel agency owners, tourism public managers and academicians working in the field of tourism in Ordu were obtained. Obtained expert opinions were analyzed by MOORA method. According to the data obtained, Boztepe and Çambaşı Plateau are mentioned as the two most important tourist destinations. The study is expected to provide guidance to the tourism managers of Ordu and contribute to the tourism of Ordu.Keywords
Tourism, Ordu province tourism, Touristic destinastion, Moora Method

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri