Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM UNSURU OLARAK KONUT: İSTANBUL
(LUXURY HİGH-RİSE CONDOS AS A CONSPİCUOUS CONSUMPTİON FACT: ISTANBUL )

Author : İlkim MARKOÇ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 730-746
    


Summary

Tüm dünyaya hakim olan kapitalist etkiler ile konut önce metalaşmış ardından markalaşarak bir prestij simgesi olmuştur. Veblen’in ortaya koyduğu gösterişçi tüketim olgusu, günümüzde kentlerde belirginleşen rezidans kulelerin varoluşunun temelidir. Bu makalenin amacı kişilerin rezidans kuledeki bir konutta yaşamak için yüksek bedeller ödediği ve bunu yaşamlarında bir prestij göstergesi olarak sunduklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle literatür araştırması ile gösterişçi tüketim ve kişilerin rezidans konut tercih etmelerinin teorik boyutu ortaya konulmuştur. Ardından İstanbul’da yedi farklı rezidans kulede toplam 58 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alandan elde edilen veriler Veblen’in gösterişçi tüketim teorisi bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak İstanbul’daki rezidans konutların Veblen’in teorisi kapsamında gösterişçi tüketim öğeleri olduğu ortaya konulmuştur.Keywords
Veblen, Gösterişçi Tüketim, Rezidans Konut, İstanbul

Abstract

Under the influence of capitalism, which dominates the world, housing has become a commodity first, and then it has become a symbol of prestige. The phenomenon of conspicuous consumption put forward by Veblen is the basis of the existence of the luxury condominiums that are becoming more prominent in the cities today. This article aims to show that people pay high prices to live in a luxury high-rise condo and present it as an indicator of prestige in their lives. For this purpose, firstly, the theoretical dimension of the conspicuous consumption and residence preference of the people, has been put forward by literature research. Subsequently, semi-structured in-depth interviews were conducted with a total of 58 people in seven different luxury high-rise condo in Istanbul. Data from the field are discussed in the context of 'Veblen's conspicuous consumption theory. As a result, it has been shown that luxury high-rise condos in Istanbul are conspicuous consumption elements within the scope of Veblen's theory.Keywords
Veblen, Conspicuous Consumption, Luxury High-Rise Condominiums, Istanbul

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri