Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitim Öğretim Kavramları
(Consepts Of Education And Teaching )

Author : Mustafa KIRANATLIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 765-769
    


Summary

Eğitim ve öğretim kavramları sık kullanılan kavramlardandır. Bu kavramların anlamı araştırıldığında herkesin aynı şeyi anlamadığı görülür. Bu durum iletişim açısından sakıncalıdır. Kavramlara yüklenilen anlamlar aynı olmazsa sağlıklı iletişim kurulamaz. Öyleyse bu iki kavramın anlamını tespit etmek ve aralarındaki farka işaret etmek önemlidir. Eğitim kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Eğitim faaliyetinin çok boyutlu olması ve tanımlayan kişinin bakış açısı farklı tanımları ortaya çıkarmaktadır. Eğitim kavramı tanımlarken kimileri sürece, kimileri faaliyete, kimileri de sonuca vurgu yapmaktadır. Eğitim kelimesi “eğmek” fiilinden türemiştir. Eğmek, bir şeyi olduğu halde bırakmayıp başka tarafa yöneltmek demektir. Öyleyse eğitim bir değişime ya da değiştirme çabasına işaret eder. Günlük kullanımda eğitim davranış değişikliğini anlatırken öğretim bilgi artırımını ifade eder. Özellikle ahlakla ilgili konularda bilgi vermenin yeterli olmadığını, davranış değişikliğinin sağlanması gerektiğini anlatmak isteyen kişiler “Hep öğretimle uğraşıyoruz hâlbuki önemli olan eğitimdir.” derler. Kavramların akademik kullanımları dikkate alındığında bu söz anlamsız kalmaktadır. Eğitimin Türkiye’de genel kabul gören tanımı şöyledir: “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” Eğitimin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları vardır. Öğretme ise, bireyin belli bir davranış değişikliğiyle sonuçlanacak yaşantılar geçirmesini sağlama eylemidir. Bu durumda öğretim, eğitim sürecinin bir parçasıdır. Diğer bir ifadeyle eğitim süreci pek çok öğretim faaliyetinden oluşur.Keywords
Eğitim, Öğretim, Formal Eğitim, İnformal Eğitim

Abstract

The concepts of education and training are frequently used. When the meaning of these concepts is investigated, it is seen that not everyone understands the same thing. This situation is inconvenient in terms of communication. If the meanings given to the concepts are not the same, healthy communication cannot be established. So it is important to determine the meaning of these two concepts and to point out the difference between them. The concept of education is used in various meanings. The multidimensional nature of the educational activity and the point of view of the defining person reveal different definitions. While defining the concept of education, some emphasize the process, others emphasize the activity and others emphasize the outcome. The word education derives from the verb “bending”. Bending means moving something to another place. So education refers to a change or an effort to change. In daily use, education refers to changes in behavior, teaching refers to the increase of knowledge. Especially people who want to explain that it is not enough to give information about morality issues and that behavior change should be provided, say, “We are always dealing with education whereas education is important.”. This statement is meaningless considering the academic uses of the concepts. In Turkey, the generally accepted definition of education is: "the individual's desired behavior and deliberately change their lives through making process is occurring." Education has cognitive, affective and behavioral dimensions. On the other hand, teaching is the act of passing the individual through experiences that will cause a certain behavior change. In this case, teaching is part of the educational process. In other words, the education process consists of many teaching activities.Keywords
Education, Teaching, Formal Education, Informal Education

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri