Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE RESMİ İNTERNET SİTELERİNİN GÖRSEL AÇIDAN MUKAYESELİ İNCELEMESİ
(VISUAL COMPARATIVE ANALYSIS OF UNIVERSITY OFFICIAL WEBSITES )

Author : İpek Fatma ÇEVİK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 700-712
    


Summary

Günümüzde büyük bir hızla gelişen iletişim teknolojileri sayesinde milyonlarca kişiyi ortak bir ağ ile birbirine bağlayan internet teknolojisi kullanılarak, dünyanın her yerinden zaman ve mekân kavramı olmaksızın bir klavye dokunuşuyla bilgiye, belgeye, kişilere, kuruluşlara ulaşmak ve iletişim kurmak mümkün hale gelmiştir. 21. yüzyılın ileri teknolojileri sonucu içinde bulunduğumuz dijital çağ, kurumlara ait internet sitelerini dünyaya açılan bir kapı haline dönüştürmüş; üstün kullanılabilirlik seviyesinde olmasının yanı sıra kurumsal yapıya uygun ve dolayısı ile kurum kimliğini yansıtan internet sitesi görsel tasarımları ile kişilere sürekli bilgi akışını sağlayabilmeli, kişilerin bilgiye ulaşması noktasındaki beklentilerini tatmin etmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında üniversite resmi internet sitelerinin çoklu dil desteği, öğrenci destek hattı, bölüm ve programların aktifliği, aday öğrenci platformu, akademik başarı duyuruları, içerik yeterliliği, kampüs yaşamı ve şehir yaşamı bilgilendirme, mezun portalı kullanılabilirliğinin yanı sıra grafik tasarımı bağlamında kurumsal renk, fotoğraf ve video kullanımı, etkinlik takvimi, güncellik, düzen, sadelik özellikleri nitelik ve nicelik bakımından kişilerin internet sitesi kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Bu araştırmada yerli ve yabancı menşeili toplam 70 adet devlet ve vakıf üniversitesinin resmi internet siteleri incelenmiş, 16 farklı kritere göre kişisel değerlendirme yapılmış ve değerlendirme sonuçlarından elde edilen ortalama derecelere göre mukayeseli sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.Keywords
İnternet sitesi, grafik tasarım, görsel tasarım.

Abstract

Nowadays, thanks to the rapidly developing communication technologies, it is possible to reach and communicate information, documents, people, organizations with the touch of a keyboard without the concept of time and space from anywhere in the world by using internet technology that connects millions of people with a common network. As a result of the advanced technologies of the 21st century, the digital age has transformed corporate websites into a gateway to the world; In addition to being at a high level of usability, the website should be able to provide continuous flow of information to the people with its visual designs that reflect the corporate identity and thus reflect the corporate identity, and satisfy the expectations of people to reach information. In this context, the official website of the university, multi-language support, student support line, the activity of departments and programs, candidate student platform, academic achievement announcements, content adequacy, campus life and city life information, graduate portal usability as well as graphic design in the context of corporate color, photography and the use of video, event calendar, timeliness, layout, simplicity, quality and quantity of individuals to meet the needs of the website use. In this research, the official websites of 70 public and private universities of domestic and foreign origin were examined, personal evaluation was made according to 16 different elements and comparative results were tried to be reached according to the average grades obtained from the evaluation results.Keywords
Website, graphic design, visual design.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri