Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MULTIFACTOR PRODUCTIVITY AND FINANCIAL DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM D-5 COUNTRIES
(ÇOKLU FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE FİNANSAL GELİŞME: G-5 ÜLKELERİ İÇİN ANALİZ )

Author : Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 651-658
    


Summary

Çoklu faktör verimliliği ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir veri seti olup içerisinde emek ve sermayenin verimliliğini etkileyen yönetim uygulamaları, markalaşma, yönetim değişiklikleri, ölçek ekonomileri, eksik rekabet etkileri, uyarlama maliyetleri yayılam etkileri, genel bilgi düzeyi ve iş ağı etkileri ve ölçüm hataları gibi değişkenleri barındırır. Buna göre büyümede emek ve sermaye verimliliği ile açıklanamayan kısım çoklu faktör verimliliği endeksine aittir. Bir diğer ifade ile büyümenin açıklanamayan kısmı kurumsal kapasite diyebileceğimiz yönetim uygulamaları, markalaşma, yönetim değişiklikleri, ölçek ekonomileri, eksik rekabet etkileri, uyarlama maliyetleri yayılam etkileri, genel bilgi düzeyi ve iş ağı etkileri ve ölçüm hataları değişkenlerinden kaynaklanmaktadır. Kurumsal kapasite kişilerin finansal kararlarını da etkileyeceğinden çoklu faktör verimliliği ile finansal gelişme arasında yakın bir bağ olduğu tahmin edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada 1990-2018 dönemi için, gelişmiş 5 ülkede (Almanya, ABD, Fransa, Japonya, Kanada) multifactor productivity ve finansal gelişme arasında ilişki kurulmuştur. 1990-2019 dönemi için ilgili ülkelerde finansal gelişmenin çoklu faktör üretkenliğinden etkilenip etkilenmediği ve finansal gelişme ile çoklu faktör verimliliği arasındaki nedenselliğin yönü panel VAR analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışma sonucunda ilgili ülkelerde çoklu faktör verimliliği ve finansal gelişme arasında uzun dönemli, çoklu faktör verimliliğinden finansal gelişmeye doğru ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.Keywords
Finansal gelişme, Çoklu Faktör Verimliliği (MFP), Kurumsal Kapasite, Panel VAR Analizi.

Abstract

Multifactor productivity is a data set that has been published by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and it harbors the variables such as management practices, brand names, organizational change, general knowledge, network effects, spillovers from production factors, adjustment costs, economies of scale, the effects of imperfect competition and measurement errors that affect the productivity of labor and capital. According to this, the part that cannot be explained in the growth with labor productivity and capital efficiency is belonging to the index of multifactor productivity. In other words, the part that cannot be explained in the growth has originated from the variables that may be called as institutional capacity such as management practices, brand names, organizational change, general knowledge, network effects, spillovers from production factors, adjustment costs, economies of scale, the effects of imperfect competition and measurement errors. Since the institutional capacity will influence the financial decisions of people, it has been estimated that there is a close tie between multifactor productivity and financial development. In this regard, in the study, the relationship between multifactor productivity and financial development has been established in 5 developed countries (Germany, USA, France, Japan, and Canada) for the period of 1990-2018. For the period of 1990-2019, whether the aforementioned countries has been affected from multifactor productivity and the way of causality between financial development and multifactor productivity have been researched with panel VAR analysis. As a result of the study, the existence of a relationship from multifactor productivity to financial development and a long-termed relationship between multifactor productivity and financial development in the aforementioned countries were detected.Keywords
Financial Development, Multifactor Productivity (MFP), Institutional Capacity, Panel VAR Analysis.

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri