Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİYANO EĞİTİMİNDE ÖRGÜTLEME STRATEJİLERİNE YÖNELİK İKİ FARKLI UYGULAMANIN DENENMESİ
(AN EXPERIMENT ON TWO DIFFERENT APPLICATIONS ABOUT ORGANIZING STRATEGIES IN PIANO EDUCATION )

Author : M. Kayhan KURTULDU  ; Melek YILDIZ & Esra SÜER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 690-699
    


Summary

Piyano eğitiminde örgütleme stratejilerinin denendiği bu çalışmada iki farklı uygulama deseni oluşturulmuştur. Çalışma için biri kontrol grubu diğer ikisi deney grubu olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Her biri 5 kişiden oluşan gruplar ile birbirinden farklı iki örgütleme stratejisi uygulaması planlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma için seçilen öğrenciler araştırmacılardan bazılarının özel bir kursta piyano dersi yaptığı yaşları 13-15 arasında değişen öğrencilerdir. Araştırma için biri ön test sürecinde, diğer ise son test uygulamasında kullanılmak üzere iki farklı eser araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Piyano sınavı değerlendirme ölçeği (Kurtuldu, 2010) yardımıyla değerlendirilen öğrenci performansları istatistik işlemler ile ölçülmüştür. İstatistik işlemlerde verilerin normal dağılım varsayımını karşılamaması nedeniyle Kruskal Wallis H testi tercih edilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda her iki deney grubunun da kontrol grubuna göre kısmen daha başarılı notlar aldığı gözlenmiştir. Deney grupları içerisinde ise deney 1 grubunun daha başarılı olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Piyano eğitimi, örgütleme stratejisi, öğrenme stratejileri, deneme.

Abstract

Two different practice patterns were created in this study, where organizational strategies were tried in piano education. Three groups, one control group and two experimental groups were formed for the study. Two different organizational strategies were planned and implemented with groups of 5 people each. The students selected for the study were students whose ages ranged from 13 to 15, when some of the researchers did piano lessons on a special course. Two different piano pieces were written by the researchers, one for the pre-test and the other for the post-test. Student performances evaluated with the help of piano exam evaluation scale (Kurtuldu, 2010) were measured by statistical procedures. Kruskal Wallis H test was preferred because the data did not meet the normal distribution assumption in statistical procedures. As a result of the measurements, it was observed that both experimental groups were partially successful than the control group. In the experimental groups, the experimental 1 group was found to be more successful.Keywords
Piano education, organizing strategy, learning strategies, experiment.

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri