Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLET KAVRAMININ SOSYOLOJİK ÖĞRETİMİ: MEHMET İZZET-NECMETTİN SADAK
(THE SOCIOLOGICAL TEACHING OF THE NATION CONCEPT IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC: MEHMET İZZET-NECMETTİN SADAK )

Author : Kadir SAİN  ; Beyhan ZABUN & Şakir BERBER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 550-557
    


Summary

Bu çalışmada, Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında millet kavramının sosyolojik öğretimi irdelenmiştir. Bu amaçla; önce Mehmet İzzet tarafından ve büyük ölçüde 1924 Sosyoloji Öğretim Programı bağlı kalınarak yazılan İçtimaiyat(Sosyoloji) kitabı incelenmiş ve ardından Necmettin Sadak tarafından yazılan ve 1935 Sosyoloji Öğretim Programına bağlı kalınarak yazılan Toplumbilim(Sosyoloji) kitabı incelenmiştir. Neredeyse ele alınan tüm konularda Osmanlı Dönemi Türkiye’si ile Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si mukayesesi yapılan bu kitaplarda, Osmanlıya ait yapı, değer ve kurumlar eleştirilip küçük düşürülürken; Cumhuriyet’e ait çalışmalarından, yeniliklerin ve düzenlemelerinden övgüyle bahsedilip, yüceltilmiştir. Bu bağlamda her iki kitapta da millet kavramını çeşitli yönleriyle aydınlatmak için; millettin tanımı, millet olmak için gerekli olan unsurlar, milletleri meydana getirmede ırk ve coğrafya etkisi gibi konulara değinilmiştir. Ancak görülmektedir ki, her iki kitapta da, millet kavramı sosyolojik olmaktan ziyade, ideolojik tutumla aktarılmıştır.Keywords
Mehmet İzzet, Necmettin Sadak, Millet, Sosyoloji Öğretimi

Abstract

In this study, the sociological teaching of the nation concept in the first years of the Turkish Republic has been addressed. For that purpose, first of all, the book İçtimaiyat (Sociology) written by Mehmet İzzet and on a large scale written as to be complied with the 1924 Sociology Curriculum, and then the book Toplumbilim (Sociology) written by Necmettin Sadak and written as to be complied with 1935 Sociology Curriculum have been reviewed. While constitutions, values, and institutions belong to the Ottoman have been criticized and insulted; studies, innovations, regulations belong to the Republic have been acclaimed and praised in these books which have been compared Turkey in the Ottoman Period and Turkey in the Republic Period almost in all topics considered. In this context; topics such as definition of the nation, necessary elements to be a nation, the effects of the race and geography when give birth to the nations have been mentioned in order to enlighten the nation concept from various aspects in both books. However, it is seen that the nation concept has been transferred with ideological attitudes rather than being sociologic in both books.Keywords
Mehmet İzzet, Necmettin Sadak, Nation, Teaching Sociology

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri