Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DESTİNASYON İMAJI, BÜTÜNCÜL İMAJ VE KİŞİSEL NORMATİF İNANÇLARIN YENİDEN ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MARDİN İL ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF DESTINATION IMAGE, HOLISTIC IMAGE AND PERSONAL NORMATIVE BELIEFS ON REVISITING INTENTION: MARDIN CITY EXAMPLE )

Author : Serkan GÜN  & Alper TUTÇU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 633-650
    


Summary

Bu araştırma çerçevesinde destinasyon imajının, bütüncül imajın ve kişisel normatif inançların Mardin’i yeniden ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle destinasyon kavramı, destinasyon imajı, bütüncül imaj, kişisel normatif inançlar, yeniden ziyaret etme niyeti ile Mardin destinasyonuna ilişkin literatür taranmıştır. Ardından hazırlanan anket formu aracılığıyla Mardin’i ziyaret eden 275 yerli turist üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; destinasyon imajını oluşturan algısal imaj, duygusal imaj ve davranışsal imaj ile bütüncül imaj ve kişisel normatif inançların Mardin’i yeniden ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords
Destinasyon imajı, bütüncül imaj, kişisel normatif inançlar, yeniden ziyaret etme niyeti, Mardin

Abstract

Within the scope of this research, the effect of destination image, holistic image and personal normative beliefs on revisiting intention to Mardin was investigated. In this regard, firstly the literature on destination concept, destination image, holistic image, personal normative beliefs, revisiting intention and Mardin destination were reviewed. Then, there was conducted survey questionnaire with 275 local tourists visiting Mardin via prepared survey form. According to the findings, there were determined the effects of cognitive image, affective image and behavioural image composing destination image, and also holistic image and personal normative beliefs on revisiting intention to Mardin.Keywords
Destination image, holistic image, personal normative beliefs, revisiting intention, Mardin.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri