Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI’NIN KARNAVAL VE KRONOTOP KAVRAMLARINA GÖRE ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMASI
(ANALYSIS OF HUMAN LANDSCAPES FROM MY COUNTRY IN THE LIGHT OF CARNAVAL AND CHRONOTOPE CONCEPTS )

Author : Ayşegül UYSAL GLİNİECKİ  & Füsun ATASEVEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 604-616
    


Summary

Nazım Hikmet Ran, Türk edebiyatı için şüphesiz eşi olmayan bir sana-tçıdır. Türk şiirinde biçimin kökten değişmesine önderlik etmiştir. Ge-lenekselden uzaklaşmayan Nazım, yer yer şiir biçimini serbestleştirmiş ve modern şiir teknikleri kullanmıştır. Bu çalışmada ele alınacak olan Memleketimden İnsan Manzaraları ise, hem içerik hem de biçim açısından, bilinen kalıpların dışında yazılmış bir metindir. Yapıtın yazımı uzun yıllar sürmüş ve Türkiye’de ancak 1960’larda basıla-bilmiştir. İçerik olarak, kendinden önceki metinlerden farklı ve zengindir. Yapıta üç yüzden fazla karakter girer ve çıkar. Tek bir kahramanı da yoktur. Biçim olarak ise şiir, roman, öykü, senaryo, oyun, destan türleri ve yöntemlerinden unsurlar barındırır bünyesinde ancak Memleketimden İnsan Manzaraları, bu türlerin tamamen hiç biri de değildir. Bu çok çeşitli yapısı ile metin, Rus filolog ve felsefeci Mikhail Mikhailovich Bakhtin tarafından ortaya atılan karnaval kavramını anımsatmaktadır. Tek sesli oluşumlara karşı çıkan ve çeşitliliği savunan karnaval kavramı ile birlikte, bu çalışmada, Bakhtin’in diğer bir kavramı olan kronotop kullanılacaktır. Yapıtı karnaval ve kronotop kavramları ışığında değerlendirilip, metinden bu kavramları destekleyen unsurlar örneklendirilecektir. Türkçe metnin ardından, Memleketimden İnsan Manzaraları’nın en kapsamlı ve bütüncül çevirisi olarak Randy Blasing ve Mutlu Konuk tarafından İngilizce’ye kazandırılan ve 2002’de yayımlanan Human Landscapes from my Country’ye bakılacaktır. Çeviride, karnaval ve kronotop unsurlarının nasıl aktarıldığı irdelenecektir. Tüm bulgular, betimleyici yöntem ile açıklanmaya çalışılacaktırKeywords
: Nazım Hikmet Ran, Memleketimden İnsan Manzaraları, çeviri, Mikhail Bakthin

Abstract

Nazım Hikmet Ran (1902-1963) is undoubtfully a unique author in the world of Turkish literature. He pioneered the change of form in Turkish poetry by combining modern poetry techniques and free verse with the traditional formats. The good example of Nazim’s unprecedented style is the work Memleketimden İnsan Manzaraları, being the topic of this study. The book, written over many years and published in Turkey only in 1960s, is composed alongside unknown patterns regarding both the content and the form. As to the content, it is richer than any of the Turkish texts created before with over 300 characters appearing in the course of action and without a single protagonist. The form of Memleketimden İnsan Manzaraları encompasses elements known from different genres: poetry, novel, scenario, play, and epic, yet, it is none of them. Thanks to its diverse structure, the text reminds the concept of a carnival, proposed by the Russian philologist and philosopher Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Along with the idea of carnival, which stands in opposition to the so-called monopholic compositions and defends diversity, the sounds of another concept proposed by M. Bakthin - chronotope, echo among the pages. Likewise, the present study will deal with the Hikmet’s work in the light of these two concepts with appropriate examples given for consideration. Following the Turkish text, its English translation will be examined with the focus on how the concepts of carnival and chronotope were interpreted. The mentioned translation is the most extensive one: Human Landscapes from my Country, by Randy Blasing and Mutlu Konuk, published in 2002. All findings will be additionally explained by the descriptive method.Keywords
Nazım Hikmet Ran, Human Landscapes from my Country, translation, Mikhail Bakthin

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri