Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK ÖRGÜT KURAMLARININ GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ
(A GENERAL ASSESSMENT OF CLASSICAL ORGANIZATION THEORIES )

Author : Umut DAGISTAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 597-603
    


Summary

Örgüt kuramları örgütlerin neden ortaya çıktıklarını ve onları değişime zorlayan unsurları inceler. Klasik örgüt kuramları ise 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan örgütlerin yönetimi hakkında sistematik bir yaklaşım getirme çabasının ürünüdür. Sanayi devrimiyle birlikte 19. Yüzyıl sonunda fabrika üretiminin artmasıyla büyük ölçekli örgütler ortaya çıkmış, bu örgütlerin yönetilmesi, çalışanların verimliliği gibi konular önem kazanmıştır. Frederick Winslow Taylor’un Bilimsel Yönetim Kuramı, Henri Fayol’un Yönetim İlkeleri Kuramı ve Max Weber’in Bürokrasi kuramından oluşan klasik örgüt kuramları benzer yaklaşımlardan ve etkilerden yola çıkmakta ve örgüt kuramlarının temelini oluşturmaktadır. Klasik örgüt kuramlarının dönemlerinde büyük bir boşluğu doldurarak, hem pratik anlamda hem de teorik düzeyde öncü yaklaşımlar oldukları ve kendilerinden sonra gelecek kuramlara temel oluşturdukları söylenebilir. Bu kuramların öne sürdüğü bazı ilkeler olduğu gibi, bazıları ise revize edilerek halen yönetim alanında kullanılmaktadır.Keywords
Örgüt Kuramı, Klasik Örgüt Kuramları, Taylor, Fayol, Weber

Abstract

Organizational theories examine why organizations emerged and the factors that force them to change. Classical organizational theories are the product of a systematic approach to the management of organizations that emerged in the late 19th and early 20th centuries. With the increase of factory production at the end of the 19th century with the industrial revolution, large-scale organizations emerged, issues such as management of these organizations and employee productivity gained importance. Frederick Winslow Taylor's Scientific Management Theory, Henri Fayol's Theory of Management Principles and Max Weber's classical bureaucracy theories are based on similar approaches and influences and form the basis of organizational theories. Classical organizational theories have filled a huge gap in their time, leading to both practical and theoretical approaches. It can be said that these theories form the basis for the theories that will come after them. Some of the principles that are put forward by these theories, while others are revised and are still used in the field of management.Keywords
Organizational Theory, Classical Organization Theories, Taylor, Fayol, Weber

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri