Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE EKONOMİK KALKINMA VE BİLGİ TOPLUMU EYLEM PLANLARI
(ECONOMIC DEVELOPMENT AND ACTION PLANS FOR INFORMATION SOCIETY IN TURKEY )

Author : Şahin ÇETİNKAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 587-596
    


Summary

Toplumsal yapıda bilgi toplumunun göstergesi, bilgiye dayalı üretimdir. Bilgiye dayalı yüksek katma değerli mal üretimi bilgi ekonomisi olarak tanımlanır. Toplumlarda gelişim üretim faktörleri ile kendini göstermektedir. Toplumsal yapı da bununla isim almakta ve üretim faktörlerindeki güçlü değişimler toplumsal yapının adını da değiştirmektedir. Günümüzde bilgi toplumu, bilginin üretim de kullanılan en önemli kaynak olduğunu göstermektedir. Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine erişmiştir. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline gelmiştir. Gelişmiş ekonomilerin en önemli ürün bilgi teknolojilerine bağlı yüksek katma değerli ürünlerdir. Türkiye 1999 yılından itibaren bilgi ekonomisine geçiş için eylem planları hazırlamaktadır. Bu planlarla kamu kaynakları kullanılarak yüksek katma değerli ürün yelpazesi ve istihdamı yaratılması hedeflenmiştir.Keywords
Bilgi ekonomisi, Bilgi toplumu, Bilgi, E-ticaret,E-devlet

Abstract

Indicative of information in social structure is knowledge based on production. The knowledge economy is defined as knowledge-based production of high value-added goods. Development in society manifests itself by means of production factors. The social structure takes its name from this and the strong changes in production factors change the name of the social structure, too. Today, the information society shows that knowledge is the most important source which used in production. Knowledge has been the most important source of the wealth of societies throughout history. Societies, which have more and more qualified knowledge and who can use information correctly with an effective political, economic and social organization, have attained a higher level of prosperity than others. Since the middle of the 20th century, the developments in the field of electronics have made a breakthrough for information acquisition, storage, processing, and transmission and also significantly accelerated the process of transformation into the information society. In recent years, information and communication Technologies have become a general purpose technology used in all areas of economic and social life. The most important product of developed economies is high value-added products based on information technologies. Turkey has prepared action plans for the transition to the knowledge economy since 1999. With these plans, the aim is to create high value-added product range and employment by using public resources.Keywords
Knowledge economy, Information society, Knowledge, E-commerce, E-government

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri