Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYE’DE ETNİK VE DİNİ YAPININ SİYASETE ETKİSİ
(POLITICAL EFFECT OF ETHNIC AND RELIGIOUS STRUCTURE IN SYRIA )

Author : Ziya ABBAS  & Pınar CİCİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 529-540
    


Summary

Orta Doğu coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Suriye, etnik ve dini yapısından dolayı büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, pek çok zıtlık ve kutuplaşmayı da beraberinde getirmiştir. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşıyla kutuplaşma, karşılıklı taraflar üzerinde kendini baskın bir şekilde belli etmiştir. Dini kimlikten öte mezhepsel ayrışmalar bu savaşın körükleyicisi olmuştur. Daha önceleri Fransız mandası ile yönetilen ülkeki kutuplaşmalar böl-yönet politikasıyla varlığını devam ettirmiştir. Bugün, savaşa taraf ülkeler de bu etniksel ve dinsel çeşitlilikten faydalanarak, savaşı kendi çıkarları doğrultusunda desteklemektedir. 1970 darbesiyle Hafız Esad’ın iktidara gelmesi, ülkede azınlık olan Nusayrilerin yönetimi ele geçirmesi anlamına gelmiştir. Çoğunluğu oluşturan Sünniler ise yönetim ve iktidarda çok fazla varlık gösterememişlerdir. Ülkedeki olaylar bu çatışmalardan beslenerek gelişmeye devam etmiş ve iç savaşa dönüşmüştür. Olaylar sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiştir ve önemli bir kısmı da evini terk ederek başka ülkelerde mülteci olarak yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Suriye’nin tarihine kısaca değinildikten sonra, ülkenin etnik ve dini yapısı ele alınmıştır. Arap baharıyla başlayan Süriye krizi başta olmak üzere Suriye’de etnik ve dini yapının siyaset üzerindeki etkisi ve iç Savaş süreci bir diğer başlıkta incelenmiştir. Çalışma sürecinde literatür taraması yapılmış ve mümkün olduğunca akademik çalışmalar ve/veya konunun uzmanlarından yararlanılmaya çalışılmıştır.Keywords
Orta Doğu, Suriye, Etnik - Dini Yapı, Nusayri, Sünni, Şii, İç Savaş.

Abstract

Syria, which has an important place in the Middle East geography, shows great diversity due to its ethnic and religious structure. This diversity brought about many contradictions and polarizations. The polarization with the Syrian civil war that began in 2011 has manifested itself predominantly on the mutual sides. Denominational divisions beyond religious identity have fueled this war. The polarizations in the country, which was previously ruled by the French mandate, continued to exist with the policy of divide-rule. Today, the countries of the war, taking advantage of this ethnic and religious diversity, support the war in their own interests. When Hafız Assad came to power with the 1970 coup, the Nusayris, a minority in the country, seized power. The Sunnis, which make up the majority, could not show much presence in the administration and power. The events in the country continued to develop by feeding from these conflicts and turned into civil war. Many people lost their lives as a result of the events and a significant part of them are leaving their homes and trying to live as refugees in other countries. In this study, after briefly mentioning the history of Syria, the ethnic and religious structure of the country is discussed. The impact of the ethnic and religious structure on politics and the civil war process in Syria, especially the Syrian crisis that started with the Arab spring, are examined in another chapter. During the study process, literature was searched and as much as possible, academic studies and / or experts were tried to be utilized.Keywords
Middle East, Syria, Ethnic - Religious Structure, Nusayri, Sunni, Shia, Civil War.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri