Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVCİL HAYVAN BESLEMENİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ
(POSITIVE EFFECTS OF PETS ON HUMAN HEALTH )

Author : Arzu ÇAKICI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 518-528
    


Summary

Hayvan-insan birlikteliği, dini, ekonomik ve sosyal kazançlara dayanarak ilkel çağlardan bugüne kadar boyut ve nitelik değiştirerek varlığını korumuş ve sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde hayvana atfedilen anlamlar, yapılan tanımlamalar, ona karşı tutumun ve bakış açısının belirleyicisi olmuştur. Bu nedenle hayvanlar, kimi zaman insan yaşamının sürdürülebilmesi için bir av, kimi zaman mitolojide bir eş, dini kaygılarla kutsal bir güç, kimi zaman da bir dost ya da tedavi aracı olmuştur. Uygarlıklar tarihi boyunca hayvanlarla korunma, beslenme ve işgücünden yararlanma amaçlı birlikteliği olan insanoğlu, süregiden zaman içerisinde onlardan ekonomik, tıbbi ve sanayi gibi birçok alanda yararlanmış ve hayvan yetiştiriciliğini benimsemiştir. İnsanların hayvan yetiştiriciliği faaliyeti içerisinde hayvan davranışlarına olan ilgisi tarım toplumuna geçiş ile başlamıştır. İlkel çağlarda, avlanmak ve yırtıcı hayvanlardan korunma amaçlı sürdürülen insan-hayvan ilişkileri, ilerleyen çağlarda evcilleştirme ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Evcilleştirilmeyle birlikte birçok hayvan, insan yaşamında aktif olarak yer almış ve faydalanılabilir hale gelmiştir. Bu da insan-hayvan etkileşimini doğurmuştur. Evcilleştirilen hayvanlar arasında özellikle köpeklerin insanlara benzer özellikler taşıması, diğergam, yardım sever, empatik ve çok iyi birer dost olmaları nedeniyle önemli bir yeri vardır. Bu araştırmada, hayvanlara bakış açının tarihçesine değinilmiş, insan-hayvan birlikteliği ele alınmış, evcil hayvanlara -köpeklere- yer verilmiş ve hayvan beslemenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri alanyazın ışığında irdelenmiştir.Keywords
İnsan-hayvan ilişkileri, evcil hayvanlar, köpekler, hayvan destekli tedavi.

Abstract

Animal-human unity maintains and maintains its existence by changing the dimension and quality from the primitive times to the present based on religious, economic and social gains. In this process, the meanings attributed to the animal, the definitions made, the attitude towards it and the point of view have become the determinant. For this reason, animals have sometimes become a prey to sustain human life, sometimes a mythological wife, a sacred force with religious concerns, and sometimes a friend or treatment. Throughout the history of the civilizations, mankind, which is an association with animals for protection, nutrition and utilization of labor, has benefited from many aspects such as economics, medicine and industry in the course of time and adopted animal breeding. Interest in animal behavior in the animal breeding activity of humans has started with the transition to agricultural society. In primitive times, human-animal associations maintained for hunting and protection from predators have gained a different dimension in the course of time with domestication. With the domesticization, many animals have been actively involved in human life and become available. This led to human-animal interaction. Among domesticated animals, dogs have an important place, especially because they have similar characteristics to humans, like other animals, charitable, empathic and very good friends. In this research, the history of gaze to animals is discussed, human-animal coexistence is discussed, domestic animals are covered with peanuts, and the positive effects of animal nutrition on human health are examined in the light of literature.Keywords
Human-animal relationships, pets, dogs, animal-assisted therapy.

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri