Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEMİH EL-KASIM ÖZELİNDE FİLİSTİN DİRENİŞ EDEBİYATINDA KULLANILAN SEMBOLLER
(SYMBOLS USED IN PALESTINIAN’S LITERATURE OF RESISTANCE IN THE SAMEH AL-KASEM )

Author : Muhammet Berat CAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 505-517
    


Summary

Genelde edebiyatta özeldeyse Arap Edebiyatında sembollerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Filistin Direniş Edebiyatçıları duygularını daha net ifade edebilmek için sembolleri kullanmışlardır. Kültürel kuşatmaya maruz kalan Filistinli halka ve dünya halklarına kendi topraklarında yaşadıkları zorlukları edebiyat yoluyla aktarmak için kelimelere taşıyabilecekleri kadar anlam yükleyerek eserlerini oluşturmuşlardır. Semih el-Kasım eserlerinde gerek günlük yaşam içerisindeki kelimeleri sembol olarak gerekse tarihi ve edebi metinlerdeki meşhur sembolleri kullanmıştır. Dini sembolleri kullanırken kutsal kitaplardan Kur’an-ı Kerim, Tevrat ve İncil metinlerinde geçen sembolleri kullanmıştır. Tarihi sembolleri seçerken de Arap tarihi için önem arz eden Selahattin’i Eyyübi, Tarık bin Ziyad gibi tarihi şahsiyetleri kullanmıştır. Tabiat figürlerini de güçlü birer sembol haline getiren Semih, Zeytin ve Hurma Ağaçlarını da kullanmıştır. Bununla birlikte klasik Arapçanın çokça kullandığı sembollerden olan çöl, güneş, yağmur gibi sembolleri de ustaca kullanarak eserlerinde Filistin direnişini aktarırken kullanmıştır. Arap Edebiyatının zenginliklerinden olan rumuzları kullanan Semih el-Kasım kendisi de Filistin Direniş Edebiyatının sembol isimlerinden biri haline gelmiştir. Filistin davasını kalemiyle işgalcilere karşı korkusuzca savunması tanınmasında büyük rol oynamıştır.Keywords
Arap Dili ve Belağatı, Filistin Edebiyatı, Direniş Edebiyatı, Semboller, Semih el-Kasım

Abstract

Generally, in literary, particularly in Arabic literature the use of symbols occupies an important place. The Palestinian resistance writhers used symbols in order to express more clearly the feelings. When they formed their works, attributed meanings to the words as much as they can carry to pass along the difficulties and cultural siege which they exposed in their own lands. And the successed it with literary. Sameh el-Kasem used famous symbols with using both historical and literary texts. when he was using religious symbols he preferred symbols from the texts of Koran, the Bible and Torah. While he was selecting historical symbols he used important historical figures in Arab history like Tarek bin Zeyad, Selahaddin Eyyubi. Also he symbolized natural figures, and used olive and palm trees as powerful symbols. In addition to this, he deftly used the symbols such as desert, sun and rain which are greatly used by classical Arabic, in his works while conveying the Palestinian resistance. Sameh el-Kasem who uses himself the pseudonyms of Arabic literature, has become the one of symbolic names of Palestinian resistance literature. His fearless defense of the Palestinian cause against the invaders with his pen has played a major role in his recognition.Keywords
Arabic Language and Rhetoric, Palestinian Literature, Literature of Resistance, Symbols, Sameh al-Qasem

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri