Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORGANİK ÜRETİMDE FİYAT OLUŞUMU
(PRICE FORMATION IN ORGANIC PRODUCTION )

Author : Kurtuluş MERDAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 461-471
    


Summary

Organik ürünler, üreticiden tüketiciye ulaştırılana kadar birçok aşamadan geçmektedir. Bu noktada fiyatı etkileyen maliyet unsurları devreye girmektedir. Tüm bu bağlam içinde öncelikle geçiş dönemi maliyeti etkili olmaktadır. Bu dönem içerisinde elde edilen ürünler pazara sunulmadan ve organik ürün kabul edilmeden geçiş döneminde yapılan masraflar olarak fiyata yansıtılmaktadır. Benzer biçimde organik ürünün arzının talebe göre düşük olması, organik ürünlerde girdi maliyetinin yüksek olması fiyat oluşumunda belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada, organik üretimde fiyat oluşumu maliyet, üretici, tüketici, devlet faktörü ve diğer faktörler açısından ele alınmıştır. Bu noktada fiyatta yaşanan belirsizliğe etki eden faktörler Türkiye ekseninde değerlendirilmiştir. Çalışmada alan yazınından, istatistiksel verilerden ve araştırmacılar tarafından elde edilen bulgulardan yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda organik üretimin fiyat oluşumunda geniş dönemi maliyeti, siyasi ve ekonomik kararlar, iklim koşulları, organik üreticilere ödenen destek primi, teknik yardım, sübvansiyonlar, tanıtım eksikliği, pazar ağının yetersizliği, dünyadaki küresel olaylar, üretim sürecinin uzunluğu, döviz kurlarındaki değişimler, talepteki artış ya da azalışlar, nakliye masraflarının yüksek olması, ürün kaybının yaşanması, mazot fiyatlarında artış yaşanması, sürümün olmaması, üretici sayısının az olması, yeterli sermayenin olmaması ve tüketici davranışları gibi faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Girdi, Organik Üretim, Maliyet

Abstract

Organic products pass through many stages until they are delivered from the producer to the consumer. At this point, the cost factors affecting the price come into play. In this context, the cost of the transition period is primarily effective. The costs incurred during the transition period are reflected in the price before the products obtained during this period are introduced to the market and accepted as organic products. Similarly, low supply of organic products compared to demand and high input cost of organic products are the determining factors in price formation. In this study, price formation in organic production is discussed in terms of cost, producer, consumer, government factor and other factors. At this point, the factors affecting price uncertainty were evaluated in the context of Turkey. In the study, the literature, statistical data and the findings obtained by the researchers were used. As a result of the study, it was determined that the factors such as the transition cost of organic production in price formation, political and economic decisions, climate conditions, support money paid to organic producers by the government, technical assistance, subsidies, lack of promotion, inadequate market network, global events in the world, length of production process, changes in exchange rates, demand increase or decrease, high transportation costs, loss of product, increase in diesel prices, lack of demand, low number of producers, lack of sufficient capital and consumer behavior were effective in price formation of organic production.Keywords
Input, Organic Production, Cost

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri