Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA 19. TÜMEN’İN GALİÇYA CEPHESİ’NDE AĞUSTOS-KASIM 1916’DA Kİ FAALİYETLERİ
(THE ACTIVITIES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE GALICIAN FRONT OF THE 19TH DIVISION İN AGUST-NOVEMBER 1916 )

Author : Çetin KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 452-460
    


Summary

Bu makalenin amacı Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında müttefikleri Avusturya-Macaristan ve Almanya’ya yardım etmek amacıyla katıldığı Galiçya Cephesi’nde 19. Tümen’i analiz etmek ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri ortaya koymaktır. Makalede Osmanlı Devleti’nin Galiçya’ya asker gönderiminin gerekçeleri ve bu bağlamda ortaya çıkan sebep-sonuç analizi ekseninde değerlendirilmiştir. Çalışma incelenirken başta ATASE Arşivi’ndeki ilgili belgeler olmak üzere döneme ait birincil ana kaynaklardan yararlanılma yoluna gidilmiştir. Bunlara ilave olarak çeşitli telif ve tetkik eserler de başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.Keywords
Birinci Dünya Savaşı, Galiçya Cephesi, 15. Osmanlı Kolordusu, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan

Abstract

This article aims at analyzing the reasons behind the assignment of 19th Division to the Galician Front in a bid to help to Austria and Germany, which were allied with the Ottoman Empire along with later developments in the process. In the article the causes of sending Ottoman soldiers to Galician Fronth have been evaluated and at this context the balance sheet cause-effect analysis was made. While conducting the research, first, the documents in the ATASE Archives of Prime Ministry are taken into account as the primary sources. Furthermore, other secondary sources and published pieces are used in addition.Keywords
First World War, Galician Front, 15th Ottoman Corps, 19th Division, Ottoman Empire, Austria.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri